Välkom­men

Mitt ursprung från släk­terna Suhr, Malm­rot, Ols­son och Diös

Släk­t­forskn­ing är mycket intres­sant och man upp­täcker mas­sor om sin bakgrund.

Sen jag bör­jade med den här hem­si­dan och min släk­t­forskn­ing har det hela växt och man kan gräva hur mycket som helst. Folk ynglar verk­li­gen av sig!

Jag har alltid varit intresserad av his­to­ria och lyssnat noga när äldre män­niskor berät­tat om saker de hört om. Min mor­far hade mycket att berätta och när jag var liten var mina mor­föräl­drar ofta barn­vakt. Far– och mor­föräl­drar kan berätta om saker de själva kom ihåg från deras barn­dom, på samma sätt lyssnade de på berät­telser från tidi­gare gen­er­a­tioner. På så sätt kan gam­mal infor­ma­tion föras vidare.

Men att själv släk­t­forska har ändå inte känts som ett behov, mycket för att mitt ursprung från Diös och Suhr redan är kart­lagt. Och min far­mors släkt blev det aldrig något berät­tat om. Och där bör­jade det.

ung karl malmrotJag hade några gamla bilder på min far­mors far, Karl Malm­rot, och jag gjorde en sökn­ing på hans namn och fann mycket om honom. Bland annat en släk­t­forskn­ingssida där hans ursprung fanns med. När jag såg detta blev jag intresserad. Ett släk­t­forskn­ing­spro­gram införskaf­fades och jag bör­jade reg­istr­era det jag fun­nit. Sen rul­lade det på, abon­ne­mang på AD Online för att kunna söka i kyrk­böck­erna. Jag blev helt enkelt fast i detta.

Genom min faster fick jag lite mer mat­nyt­tigt för hon hade en del gamla brev och bilder. Det fanns en del oklarheter på min far­mors sida som jag nu har nys­tat upp, bland annat his­to­rien om Sofia Wil­helmina Björk.

Det är just letandet som är spän­nande och man blir nyfiken på hur de levde. I det stora hela levde de ett sköt­samt liv, jag har inte hit­tat några direkta brottslin­gar eller mör­dare. Det när­maste i den vägen är några små stölder och en man som fick sitta på Lång­hol­men medan fru och bar­nen levde i misär på Söder­malm, detta var i bör­jan på 1900-​talet.

Bilden till höger visar en stilig Karl Malm­rot i unga år.