Per­son­liga his­to­rier

I denna kat­e­gori finns olika his­to­rier och berät­telser om en del av mina släk­tin­gar. För en del per­soner finns mycket doku­menterat, för andra ingenting.

Vik­tiga käl­lor är gamla brev eller muntliga berät­telser från äldre släk­tin­gar som har min­nen. I andra fall är det tolkningar ur gamla register.

Det är intres­sant att försöka måla en bild av hur dessa män­niskor hade det förr i tiden. Det är inte så länge sedan som en del av mina släk­tin­gar hade ett svårt liv i små torp där bröd­fö­dan för dagen var det viktigaste.

Vet du något som kan berät­tas, Den här e-​postadressen sky­d­das mot spam­bots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Olof Jäder­holm föd­des i Jäder, fly­t­tade till Eskil­stuna och blev smed. Han gifte sig sedan med den äld­sta dot­tern till Pehr Jon­s­son, en av ägarna till Swed­lunda Nr 1 i Jäder.

Läs mer: Olof Jäder­holm

Sven-​Olof Ols­son med familj

Sten­hug­garen Sven-​Olof Ols­son föds på Ytterön i Torhamns socken 1872-​11-​14. Livet på dessa skärgård­söar är strävsamt men folket på öarna lever på fiske. I Blekinge har stenin­dus­trin bör­jat växa och behovet av granit är stort till alla byg­gnader i lan­dets städer. Och där finns arbete för många. Sven-​Olof blir sten­hug­gare och arbe­tar många år med det tunga arbetet.

Läs mer: Famil­jen Ols­son Ron­neby

Håkan Malm­rot, dubbel OS-​guldmedaljör

Min far­mors bror, Håkan, del­tog i OS 1920 och tog hem två guldmedal­jer i simn­ing, han var bara 19 år då och kar­riären avs­lu­tades bara några år senare. Här är en artikel från idrotts­bladet 1922 där man tar upp stora sven­ska idrottsmän som var bra i flera olika discipliner.

Läs mer: Håkan Malm­rot, all­round idrotts­man med 2 OS-​guld

Bröl­lops­gäst beskriver sys­trarna Malm­rots vigsel.

Här är ett brev jag fått av Hen­rik Rabe, det beskriver utförligt sys­trarna Malm­rots dubbel­bröl­lop den 18 maj 1926 i Öre­bro. Brevet är skrivet av Anna Rabe, sys­ter till Har­ald Rabe, Elsa Malm­rots man. Anna skick­ade brevet till sys­tern Elin som inte kunde komma på bröl­lopet. Elsa fick brevet av Elin Rabe på 15-​årsdagen av bröllopet.

Läs mer: Bröl­lops­gäst beskriver sys­trarna Malm­rots vigsel.

Signe, min far­mor, en stark kvinna

Kär­lek på lasarettet

Min far­mor växte upp i Öre­bro i bör­jan på 1900-​talet i en borg­erlig miljö i ett väl­bär­gat hem, fadern Karl Johan Malm­rot till­hörde etab­lis­se­manget i staden. Som chef­sredak­tör på Ner­ikes Alle­handa och upp­drag i stads­fullmäk­tige var han en bety­delse­full per­son och det präglade Signes uppväxt.

Läs mer: Signe, min far­mor, en stark kvinna

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Antal besök

Idag 18

Just nu 66 besökare