Karin Djus Andersson

Min mor­mors sys­ter Karin emi­gr­erade till USA några år före mor­mors resa, Karin var 11 år äldre än mor­mor. Tyvärr drab­bades hon av Span­ska sjukan och avled någon gång under 1918. Jag har fått några bilder på Karin som du kan se här, både bilderna är tagna i Sverige.

Karin Djus Andersson som ung

Denna bild har föl­jande text på bak­si­dan: ”Slutet av 1800-​talet Moster Karin innan hon åkte till USA”. Tex­ten är skriven av min mor­mor och Karin var hennes sys­ter, Att hon skrev Moster var antagli­gen för att mor­mors barn skulle veta vem det var. Karin är den bakre flickan, det är okänt vilka de övriga är.

karin_djus_andersson

Denna bild måste vara tagen kort innan Karin reste till amerika. Jag vet inte vilket år hon åkte men det bör ha varit 19071910.

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Antal besök

Idag 18

Just nu 39 besökare