Karin Djus Andersson

Min mor­mors sys­ter Karin emi­gr­erade till USA några år före mor­mors resa, Karin var 11 år äldre än mor­mor. Tyvärr drab­bades hon av Span­ska sjukan och avled någon gång under 1918. Jag har fått några bilder på Karin som du kan se här, både bilderna är tagna i Sverige.

Karin Djus Andersson som ung

Denna bild har föl­jande text på bak­si­dan: ”Slutet av 1800-​talet Moster Karin innan hon åkte till USA”. Tex­ten är skriven av min mor­mor och Karin var hennes sys­ter, Att hon skrev Moster var antagli­gen för att mor­mors barn skulle veta vem det var. Karin är den bakre flickan, det är okänt vilka de övriga är.

karin_djus_andersson

Denna bild måste vara tagen kort innan Karin reste till amerika. Jag vet inte vilket år hon åkte men det bör ha varit 19071910.

Antal besök

Idag 5

Totalt 62199

Gilla denna sida

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
27 april 2017

Antal besök

Idag 5

Just nu 56 besökare