Sven-​Olof Ols­son med familj

Sten­hug­garen Sven-​Olof Ols­son föds på Ytterön i Torhamns socken 1872-​11-​14. Livet på dessa skärgård­söar är strävsamt men folket på öarna lever på fiske. I Blekinge har stenin­dus­trin bör­jat växa och behovet av granit är stort till alla byg­gnader i lan­dets städer. Och där finns arbete för många. Sven-​Olof blir sten­hug­gare och arbe­tar många år med det tunga arbetet.

Morfars familj

morfars-familj-personer
 1. Rag­nar Olsson
 2. Tyra Ols­son
 3. Sven-​Olof Olsson
 4. Augusta Åkes­dot­ter (Olsson)
 5. Ebba Ols­son
 6. Edmund Ols­son Gissla
 7. Ebbe Ols­son
 8. William Ols­son
 9. Har­ald Olsson
 10. Greta Ols­son
 11. Ragn­hild Olsson

Han träf­far Augusta Åkes­dot­ter som han gifter sig med 1896-​10-​23, hon är redan gravid när de gifter sig och i april föder hon deras första barn, min mor­far, Olof Rag­nar Ols­son de bor då i Styrsvik i Lis­terby socken. De får 9 barn plus några död­födda under en period om 15 år, den sista blir Alice Greta Ols­son som föds 1912.

Sten­hug­garna hade det bra löner jäm­fört med andra arbetare och Sven-​Olof med familj fly­t­tar till Sax­e­mara utan­för Ron­neby där han byg­ger sig ett hus vid en havsvik. Huset finns än idag på samma plats.

Sön­erna blir alla i byg­g­bran­schen och har egna byg­gföre­tag som blir rätt stora. De flesta i famil­jen fly­t­tar till Stock­holm i runt 1940 och Sven-​Olof och Augusta bor i en villa i Bromma.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018