Olof Jäder­holm föd­des i Jäder, fly­t­tade till Eskil­stuna och blev smed. Han gifte sig sedan med den äld­sta dot­tern till Pehr Jon­s­son, en av ägarna till Swed­lunda Nr 1 i Jäder.

Olof föd­des 1767-​07-​24 på Enskie torp i Jäder, föräl­drarna var Johan Johans­son och Brita Ols­dot­ter. Det är ont om uppgifter i kyrkoböck­erna för Jäder de här åren under 1700-​talet och svårt att följa per­son­erna. Men Olof fly­t­tar till Eskil­stuna och blir smed, han gifter sig med Brita Ols­dot­ter 1794-​10-​12. De borde ha känt varan­dra sen länge då även hon är född i Jäder, på går­den Swed­lunda. I lysnings­bo­ken1 står att Olof är klensmed. Det står även att Olof fick en del i hemgifte, 8 lod sil­ver och ett pund kop­par. En gan­ska bra affär för Olof som dessu­tom skulle komma att ta över går­den efter­som Brita var äld­sta dot­tern i syskon­skaran som bara var flickor. Efter bröl­lopet fly­t­tar paret till Eskil­stuna och bor där några år, de får ett barn där som föds den 1796-​01-​04 och döps till Johan Peter men tyvärr dör han av slag 1796-​01-​17, Men de får ett barn till samma år som föds i mit­ten av decem­ber, Anna Christina född 1796-​12-​23.

1796 fly­t­tar paret hem till Jäder och Olof tar över går­den och kallar sig nu för Smed­mäster vilket innebär att han fick mäs­tar­brev i Eskil­stuna. Paret får nu flera barn på går­den Swed­lunda. Andra sonen Jaen Erik dör även han tidigt efter föd­seln. Deras sista barn, sonen Erik föds i sep­tem­ber 1809 och mod­ern Brita avlider 13 decem­ber 18092. Föl­jande står angivet i döds­bo­ken: Har varit sjuk­lig sedans Ping­sten 1808, men sjuk­nade in med allo den 12 och dog den 13 decem­ber. Har haft 6 barn, af wilka 4 alt lefwa. Trots sin sjuk­dom och svaghet blev hon med barn men dog några månader efter föd­seln. För sonen Erik blev väl detta inte så lätt. Kort efter Britas död fly­t­tar Kristina Ander­s­dot­ter Bark­lund in hos Olof, antagli­gen för att hjälpa till i hushål­let och de gifter sig inom kort. Kristina har två söner som föl­jer med och Olof blir deras styvfar.

Troli­gen var det inte så lätt på går­den, Erik fly­t­tade från går­den redan vid 15 års ålder och blev målar­lär­ling i Eskil­stuna. I Eskil­stuna tog han sig nam­net Lund­mark och skälet till det skulle vara att han inte ville föra sin faders namn vidare på grund av att fadern var elak mot sin fru.

Går­den Swed­lunda i Jäder finns fort­farande kvar men nam­net har ändrats genom åren till dagens Svilunda. Det lär fort­farande finnas ättlin­gar till Olof Jäder­holm kvar i området. Olof Jäder­holm var min far­mors mor­fars farfar.

  1. Jäder EI:2 (17911861) Bild 8
  2. Jäder C:3 (17921846) Bild 215
Ättlin­gar till Olof Jans­son Jäder­holm

Första gen­er­a­tion
I-​1Olof Jans­son Jäderholm
Han gifte sig och/​eller fick barn med Christina Ander­s­dot­ter Barklund
Barn
II-​1Anders Lars­son, Född 11 Okt 1793, Avli­den 25 Maj 1869
II-​2 Lars Lars­son, Född 22 Sep 1796
Han gifte sig och/​eller fick barn med Brita Pehrsdotter
Barn
II-​3Johan Peter Ols­son, Född 04 Jan 1796, Avli­den 17 Jan 1796
II-​5Jaen Eric Ols­son, Född 25 Apr 1800, Avli­den 1800
II-​6Britta Lisa Ols­dot­ter, Född 16 Mar 1802, Avli­den 28 Mar 1876
II-​7Gustaf Ols­son, Född 10 Jun 1805, Avli­den 27 Sep 1879
II-​8Eric Ols­son Lund­mark, Född 29 Jun 1809, Avli­den 16 Dec 1892
Andra gen­er­a­tion
Han gifte sig och/​eller fick barn med Britta Andersdotter
Barn
III-​1Anders Gustaf Ander­s­son, Född 03 Aug 1826, Avli­den 23 Nov 1839
III-​2Stina Ander­s­dot­ter, Född 02 Dec 1828, Avli­den 27 Maj 1872
III-​3Eric Ander­s­son, Född 10 Sep 1831, Avli­den 02 Mar 1853
III-​4Lovisa Ander­s­dot­ter, Född 09 Aug 1836, Avli­den 09 Jan 1920
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Jonas Gustafs­son Fant
Barn
III-​5Anna Sofia Jons­dot­ter, Född 11 Maj 1825, Avli­den 14 Jun 1875
III-​6Jonas Jon­s­son, Född 08 Sep 1828
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Eric Andersson
Barn
III-​7Eric Eric­s­son, Född 30 Mar 1825, Avli­den 14 Okt 1880
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Pehr Pehrsson
Barn
III-​8Britta Stina Pehrs­dot­ter, Född 20 Feb 1832, Avli­den 14 Dec 1867
III-​9Anna Lotta Pehrs­dot­ter, Född 15 Jan 1835, Avli­den 23 Jun 1892
III-​10Car­olina Pehrs­dot­ter, Född 31 Jul 1840, Avli­den 13 Feb 1850
Han gifte sig och/​eller fick barn med Catha­rina Ersdotter
Barn
III-​11Erik Gustafs­son, Född 13 Sep 1837, Avli­den 23 Okt 1837
III-​12Anders Gustaf Gustafs­son, Född 16 Sep 1839, Avli­den 19 Jun 1918
III-​13Johan Gustafs­son, Född 21 Sep 1841, Avli­den 12 Mar 1842
III-​14Anna Christina Gustafs­dot­ter, Född 22 Feb 1844, Avli­den 14 Feb 1891
Han gifte sig och/​eller fick barn med Maria Mar­gareta Berglund
Barn
III-​15Car­olina Erika Lund­mark, Född 26 Jan 1834, Avli­den 23 Jan 1835
III-​16Ernst Leonard Lund­mark, Född 26 Aug 1839, Avli­den 16 Maj 1891
Tredje gen­er­a­tion
Barn
IV-​1Sofia Mathilda Ander­s­son, Född 28 Sep 1870, Avli­den 25 Dec 1966
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Engblom
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Carl Erik Eriksson
Barn
IV-​2Eric Wil­helm Carls­son, Född 17 Sep 1857, Avli­den 06 Jul 1866
IV-​3Emma Erika Carls­son, Född 02 Maj 1860, Avli­den 05 Dec 1902
IV-​4Hilda Lovisa Eriks­son, Född 08 Dec 1863, Avli­den 25 Feb 1948
IV-​5Edla Wil­helmina Carls­dot­ter, Född 29 Jun 1869, Avli­den 14 Aug 1870
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Anders Carls­son Bergkvist
Barn
IV-​6Anders Gustaf Ander­s­son, Född 11 Sep 1853, Avli­den 25 Maj 1904
IV-​7Anna Mathilda Ander­s­son, Född 30 Sep 1855
IV-​8Sofia Car­olina Ander­s­son, Född 14 Jan 1858, Avli­den 22 Apr 1935
IV-​9Carl Erik Bergkvist, Född 09 Maj 1860
IV-​10Wil­helm Ander­s­son, Född 22 Nov 1862, Avli­den 02 Aug 1945
IV-​11August Rein­hold Bergkvist, Född 15 Jul 1866
Han gifte sig och/​eller fick barn med Car­olina Rid
Barn
IV-​12Edla Jon­s­son, Född 14 Maj 1856, Avli­den 18 Maj 1928
IV-​13Johan Jon­s­son, Född 19 Sep 1858, Avli­den 27 Apr 1913
IV-​14Erika Mathilda Jons­dot­ter, Född 13 Mar 1865, Avli­den 07 Jun 1865
Han gifte sig och/​eller fick barn med Maria Lovisa Österberg
Barn
IV-​15Carl August Jon­s­son Käl­lén, Född 11 Jan 1871, Avli­den 12 Okt 1944
Barn
IV-​16Car­olina Mathilda Pehrs­dot­ter, Född 13 Feb 1867, Avli­den 08 Okt 1867
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Carl Fredrik Carlsson
Barn
IV-​17Carl Efraim Sterner, Född 16 Feb 1867, Avli­den 10 Feb 1925
IV-​18Lydia Carls­son, Född 07 Dec 1868
Han gifte sig och/​eller fick barn med Anna Brita Nilsdotter
Barn
IV-​19Carl Gustaf Ander­s­son, Född 02 Nov 1869, Avli­den 29 Aug 1936
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Carl Oscar Östmark
Barn
IV-​20Carl Daniel Öst­mark, Född 12 Dec 1874, Avli­den 11 Okt 1952
IV-​21Abi­gail Öst­mark, Född 16 Jun 1880
Han gifte sig och/​eller fick barn med Sofia Wil­helmina Björk
Barn
IV-​22Maria Ernestina Lund­mark, Född 05 Okt 1867, Avli­den 15 Maj 1943
IV-​23Ernst Tycho Lund­mark, Född 06 Dec 1868, Avli­den 05 Okt 1869
IV-​24Engel­brecht Leonard Lund­mark, Född 16 Feb 1871, Avli­den 13 Jul 1932
IV-​25Sigrid Wil­helmina Lund­mark, Född 05 Nov 1872, Avli­den 22 Jul 1953
IV-​26Erika Leonarda Lund­mark, Född 04 Apr 1874, Avli­den 11 Apr 1874
IV-​27Svea Wil­helmina Lund­mark, Född 24 Apr 1876, Avli­den 28 Apr 1881
IV-​28Ernst Vil­helm Lund­mark, Född 10 Jan 1880, Avli­den 20 Jul 1936
Fjärde gen­er­a­tion
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Carl Edward Johansson
Barn
V-​1Carl Ivar Johans­son, Född 02 Maj 1884, Avli­den 28 Jul 1960
V-​2Hjal­mar Emanuel Johans­son, Född 20 Sep 1887, Avli­den 22 Apr 1968
V-​3Anna Elna Inge­borg Johans­son, Född 10 Dec 1889, Avli­den 26 Okt 1958
V-​4Elis Det­t­lof Johans­son, Född 16 Feb 1892, Avli­den 01 Okt 1926
V-​5Wil­helm Teodor Johans­son, Född 09 Nov 1894, Avli­den 26 Nov 1894
Han gifte sig och/​eller fick barn med Hilma Sofia Pettersson
Barn
V-​6Anna Sofia Ander­s­dot­ter, Född 20 Aug 1876
V-​8Gustaf Oskar Ander­s­son, Född 10 Jun 1883, Avli­den 11 Dec 1884
V-​9Karl Ander­s­son, Född 28 Jan 1895
Han gifte sig och/​eller fick barn med Anna Char­lotta Johansson
Barn
V-​10Carl Hilmer Bergkvist, Född 22 Mar 1890, Avli­den 14 Nov 1960
Han gifte sig och/​eller fick barn med Inga Mathilda Värme
V-​12Märta Char­lotta Bergkvist, Född 20 Aug 1895
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Carl Johan Söder
V-​13Ebba Char­lotta Bergkvist, Född 06 Mar 1899, Avli­den 10 Nov 1928
V-​14Carl Ellis Bergkvist, Född 02 Apr 1906, Avli­den 29 Jun 1980
V-​15Carl Evert Bergkvist, Född 12 Aug 1911, Avli­den 16 Jan 1980
Barn
V-​16Hulda Maria Lager, Född 07 Apr 1879, Avli­den 05 Apr 1960
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Anders Fredrik Lager
Barn
V-​17Elin Jose­fina Lager, Född 16 Aug 1885, Avli­den 05 Feb 1958
V-​18Edward Her­man Lager, Född 02 Jun 1887, Avli­den 14 Okt 1887
V-​19Karl Hen­rik Lager, Född 14 Jul 1888, Avli­den 06 Feb 1961
V-​20Mar­gareta Elis­a­bet Lager, Född 19 Okt 1890, Avli­den 04 Dec 1973
V-​21Johan Fredrik Lager, Född 26 Aug 1891, Avli­den 26 Aug 1891
V-​22Hilda Sofia Lager, Född 31 Jul 1892, Avli­den 14 Nov 1914
V-​23Johan Her­man Lager, Född 25 Feb 1895, Avli­den 28 Apr 1897
V-​24Erik Richard Lager, Född 13 Dec 1897, Avli­den 21 Jul 1964
Han gifte sig och/​eller fick barn med Karin Lin­néa Lager
Han gifte sig och/​eller fick barn med Johan­nes­son Matilda Johanna
Barn
V-​25Gustaf Har­ald Jon­s­son, Född 15 Apr 1884, Avli­den 10 Mar 1920
V-​26Johan Her­man Jon­s­son, Född 13 Maj 1889, Avli­den 30 Jun 1948
V-​27Karl Bern­hard Jon­s­son, Född 14 Jan 1892, Avli­den 11 Jan 1971
Han gifte sig och/​eller fick barn med Klara Sofia Göransson
Barn
V-​28Agnes Augusta Sofia Käl­lén, Född 14 Jan 1897, Avli­den 27 Apr 1980
V-​29Josef Gun­nar Six­ten Käl­lén, Född 21 Aug 1898, Avli­den 07 Okt 2000
V-​30Karl Axel Werner Käl­lén, Född 15 Aug 1900, Avli­den 28 Maj 1977
V-​31Mar­tin Erik Käl­lén, Född 20 Mar 1903, Avli­den 29 Aug 1975
V-​32Märta Erika Käl­lén, Född 31 Maj 1905, Avli­den 18 Aug 1998
V-​33Maria Mar­gareta Käl­lén, Född 19 Maj 1907, Avli­den 31 Mar 2001
V-​34Knut August Käl­lén, Född 25 Okt 1909, Avli­den 11 Dec 1989
V-​35Gus­tav Emil Käl­lén, Född 21 Apr 1911, Avli­den 03 Jan 1913
V-​36Lilly Elis­a­bet Käl­lén, Född 15 Nov 1913, Avli­den 12 Maj 2004
V-​37Klara Gun­borg Käl­lén, Född 16 Dec 1915, Avli­den 22 Maj 2009
V-​38Anna Lin­néa Käl­lén, Född 18 Apr 1918, Avli­den 31 Dec 1919
Han gifte sig och/​eller fick barn med Anna Helena Larsson
Barn
V-​39Sara Mar­gareta Sterner, Född 20 Apr 1897, Avli­den 14 Feb 1977
V-​40Lydia Sterner, Född 05 Jan 1901, Avli­den 15 Dec 1973
V-​41Karl Allan Sterner, Född 12 Dec 1905, Avli­den 16 Mar 1941
V-​42Anna Ulrika Sterner, Född 04 Dec 1910, Avli­den 29 Nov 1962
Han gifte sig och/​eller fick barn med Fredrika Vil­helmina Staf
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Johan Fredrik Carlsson
Barn
V-​43Maria Johanna Karls­son, Född 09 Okt 1902, Avli­den 06 Feb 1985
V-​44Lydia Matilda Carls­son, Född 06 Mar 1904, Avli­den 11 Maj 1911
V-​45Karl Johan Karls­son, Född 17 Apr 1905, Avli­den 13 Nov 1978
V-​46Albert Fredrik Carls­son, Född 29 Aug 1906, Avli­den 23 Dec 1906
V-​47Olga Char­lotta Karls­son, Född 18 Okt 1907, Avli­den 04 Jul 1993
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Tage Josef Lundberg
V-​48Anna Elis­a­bet Karls­son, Född 22 Dec 1909, Avli­den 04 Okt 1959
V-​49Arvid Fredrik Karls­son, Född 07 Sep 1911, Avli­den 07 Dec 1985
Han gifte sig och/​eller fick barn med Hilma Jose­fina Eriksson
Barn
V-​50Gus­tav Hilmer Ander­s­son, Född 25 Okt 1897, Avli­den 14 Apr 1947
V-​51Alfred Einar Ander­s­son, Född 15 Dec 1898, Avli­den 28 Nov 1956
V-​52Anna Inge­borg Ander­s­son, Född 05 Apr 1900, Avli­den 11 Maj 1972
V-​53Erik Ivar Ander­s­son, Född 05 Jan 1902, Avli­den 20 Dec 1988
V-​54Karl Hjal­mar Ander­s­son, Född 02 Jul 1906, Avli­den 11 Mar 1976
V-​55Sven Rag­nar Ander­s­son, Född 28 Nov 1907, Avli­den 04 Maj 1914
V-​56Nils Rickard Ander­s­son, Född 07 Feb 1913, Avli­den 17 Nov 1997
V-​57Olof Fer­di­nand Ander­s­son, Född 14 Aug 1915, Avli­den 11 Jun 2000
Han gifte sig och/​eller fick barn med Judith Elis­a­bet Svensson
Barn
V-​58Carl Olof Öst­mark, Född 07 Mar 1902, Avli­den 18 Aug 1979
V-​59Erik Rudolf Öst­mark, Född 30 Mar 1904, Avli­den 15 Sep 1966
Han gifte sig och/​eller fick barn med Lilly Märta Mar­garetea Sjöström
V-​60Aina Maria Elis­a­bet Öst­mark, Född 27 Feb 1908, Avli­den 21 Feb 1976
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Karl Johan Malmrot
Barn
V-​61Signe Malm­rot, Född 17 Feb 1898, Avli­den 04 Apr 1987
V-​62Elsa Malm­rot, Född 06 Jul 1899, Avli­den 05 Aug 1989
V-​63Håkan Malm­rot, Född 29 Nov 1900, Avli­den 10 Jan 1987
V-​64Sven Malm­rot, Född 07 Aug 1904, Avli­den 04 Mar 1905
Han gifte sig och/​eller fick barn med Petra Niel­sine Lund
Barn
V-​65Svea Lund­mark, Född 26 Aug 1910, Avli­den 17 Feb 1924
V-​66Elvy Lund­mark, Född 07 Dec 1916, Avli­den 18 Dec 1991
Han gifte sig och/​eller fick barn med Anna Sofia Samuelsson
Barn
V-​67Leif Roland Arn­vid Lund­mark, Född 01 Jun 1896, Avli­den 27 Jan 1968
V-​68Lien Roald Arne Lund­mark, Född 12 Dec 1899, Avli­den 04 Okt 1900
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Bengt Gyllander
Barn
V-​69Sonja Mar­gareta Gyl­lan­der, Född 27 Mar 1893, Avli­den 08 Mar 1983
V-​70Her­vor Lil­lian Gyl­lan­der, Född 03 Feb 1894, Avli­den 02 Nov 1973
V-​71Aina Elis­a­beth Gyl­lan­der, Född 30 Sep 1896, Avli­den 09 Jul 1986
V-​72Stig Erland Gyl­lan­der, Född 17 Feb 1903, Avli­den 24 Apr 1989
V-​73Anna Marika Gyl­lan­der, Född 05 Jun 1909, Avli­den 19 Dec 1996
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Hugo Folke Rydberg
V-​74Bengt Inge­mar Gyl­lan­der, Född 22 Maj 1911, Avli­den 24 Dec 1979
Han gifte sig och/​eller fick barn med Rut Amalia Gus­tava Vikström
Barn
V-​75Britta Selma Lund­mark, Född 29 Maj 1915, Avli­den 19 Okt 1979
Femte gen­er­a­tion
Han gifte sig och/​eller fick barn med Märta Karolina Aubertin
Barn
VI-​1Karin Aubertin, Född 09 Jun 1917, Avli­den 28 Aug 1970
Han gifte sig och/​eller fick barn med Beda Leon­tina Johansson
Barn
VI-​2Karin Gertrud Johansson
VI-​3Bror Emanuel Johans­son, Född 21 Jan 1924, Avli­den 27 Jun 1999
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Johannes Andreas Eriksson
Barn
VI-​4Anders Enar Eriks­son, Född 11 Jan 1912, Avli­den 09 Sep 1979
VI-​5Anders Joel Eriks­son, Född 30 Okt 1920, Avli­den 04 Maj 2007
VI-​6Anders Elof Eriks­son, Född 07 Jan 1927, Avli­den 27 Jun 1998
VI-​7Judith Anna Ingengärd Eriks­son, Född 14 Jan 1930, Avli­den 11 Nov 2011
Han gifte sig och/​eller fick barn med Agnes Sofia Andersson
Barn
VI-​8Arne Det­lof Johans­son, Född 14 Okt 1918, Avli­den 07 Apr 1981
VI-​9Ulla Karin Johans­son, Född 02 Sep 1920, Avli­den 09 Maj 1968
VI-​10Hans Edvard Johans­son, Född 01 Jul 1925, Avli­den 29 Jan 1981
Barn
VI-​11San­grid Maria Bergkvist, Född 10 Nov 1911, Avli­den 26 Dec 2006
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Elis Bertil Erik Eriksson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Anna Judit Alice Bergkvist
Barn
VI-​12Nils Evert Bergkvist
VI-​13Lars Åke Bergkvist
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Johan Kon­rad Hellman
Barn
VI-​14Edit Maria Hell­man, Född 06 Dec 1906, Avli­den 24 Feb 1987
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Erik Albin Stenkvist
VI-​15Signe Maria Hell­man, Född 05 Okt 1908, Avli­den 17 Jan 1988
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Karl Arvid Eriksson
VI-​16Nils Kon­rad Hell­man, Född 12 Jan 1911, Avli­den 01 Feb 1924
Barn
VI-​17Elin Inge­borg Lager, Född 05 Dec 1909, Avli­den 02 Apr 1982
Han gifte sig och/​eller fick barn med Elin Augusta Johansson
Barn
VI-​18Inga Maria Lager
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Axel Edvard Jonsson
Barn
VI-​19Sven Axel Jon­s­son, Född 21 Okt 1921, Avli­den 21 Okt 1921
VI-​20Axel Gun­nar Jon­s­son, Född 02 Jan 1923, Avli­den 09 Feb 1995
Barn
VI-​21Åke Six­ten Källén
Barn
VI-​22Ulla Lin­nea Källén
VI-​23Astrid Ker­stin Källén
Barn
VI-​24Per Erik Käl­lén, Född 20 Mar 1942, Avli­den 14 Jan 2009
Han gifte sig och/​eller fick barn med Clementina Maria San­tana Källén
Han gifte sig och/​eller fick barn med Marina Mathilde Källén
VI-​25Anna Kristina Elis­a­beth Källén
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Nils Adrian Andersson
Barn
VI-​26Ker­stin Märta Lin­nea Andersson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Torsten Hjal­mar Nikanor Andersson
Barn
VI-​27Lars Ove Andersson
VI-​28Anita Maria Bir­gitta Andersson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Karl Gus­tav Hen­ning Pettersson
Barn
VI-​29Evy Mar­gareta Källén
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Gustaf Axel Rosén
Barn
VI-​30Carl Gustaf Thomas Rosén
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Bror Gus­tav Svensson
Barn
VI-​31Bengt Gus­tav Svens­son, Född 25 Mar 1920, Avli­den 08 Sep 1993
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Gus­tav Johan Nyzell
Barn
VI-​32Tore Gus­tav Nyzell
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Oskar Olof Lindgren
Barn
VI-​33Dag­mar Elis­a­bet Lindgren
VI-​34Astrid Elli­nor Lindgren
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Bror Oskar Erno Fagerström
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Sven Gustaf Carlsson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Anna Sofia Karlsson
Barn
VI-​35Ingrid Anna Mar­gareta Karlsson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Johan Engel­brekt Bertil Carlsson
Barn
VI-​36Rut Carls­son
Han gifte sig och/​eller fick barn med Inge­borg Augusta Mar­gareta Andersson
Barn
VI-​37Erik Uno Andersson
VI-​38Mar­gareta Kristina Andersson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Maj Britta Viola Andersson
Barn
VI-​39Leif Tord Rickard Ander­s­son, Född 10 Jun 1943, Avli­den 25 Aug 2008
VI-​40Tord Nils Ove Andersson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Aina Elis­a­bet Andersson
Barn
VI-​41Els-​Mari Elis­a­bet Andersson
VI-​42Arne Olof Ander­s­son, Född 04 Okt 1950, Avli­den 30 Dec 1963
Han gifte sig och/​eller fick barn med Elsa Vik­to­ria Bergvall
Barn
VI-​43Britt-​Marie Östmark
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Erik Emanuel Hallberg
Barn
VI-​44Eric Åke Hall­berg, Född 05 Jan 1944, Avli­den 18 Nov 1979
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Sven Wil­helm Suhr
Barn
VI-​45Karl-​Erik Didrik Suhr, Född 18 Feb 1927, Avli­den 17 Apr 2007
VI-​46Sven-​Åke Johannes Suhr, Född 13 Maj 1928, Avli­den 30 Apr 2009
VI-​47Ernst Urban Suhr, Född 01 Apr 1931, Avli­den 07 Maj 2006
VI-​48Henny Car­o­line Suhr
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Har­ald Rabe
Barn
VI-​49Hen­rik Karl Her­man Rein­hold Rabe
VI-​50Folke Alvar Har­ald Rein­hold Rabe
Han gifte sig och/​eller fick barn med Alfhild Viola Olivia Thanderz
Han gifte sig och/​eller fick barn med Lilly Vivan Euge­nia Bard
Barn
VI-​51Bir­git Mar­gareta Malmrot
VI-​52Monika Ernes­tine Malmrot
VI-​53Eva Kristina Malmrot
Barn
VI-​54Petra Chris­tine Lundmark
Han gifte sig och/​eller fick barn med Sofia Hansina Syväjärvi
Barn
VI-​55Anna Elis­a­bet Kristina Lund­mark, Född 21 Okt 1924, Avli­den 17 Apr 1996
VI-​56Greta Elvira Lund­mark, Född 06 Apr 1928, Avli­den 10 Jan 2007
VI-​57Hans Engel­brekt Lund­mark, Född 06 Apr 1928, Avli­den 02 Jul 2006
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Bengt Samuel Arfwidson
Barn
VI-​58Anne-​Sophie Arfwid­son, Född 12 Jun 1926, Avli­den 06 Jan 1948
VI-​59Sigrid Mag­dalena Arfwidson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Ingrid Elis­a­bet Gyllander
Barn
VI-​60Jan Erland Gyllander
VI-​61Bengt Roland Gyllander
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Stig Lennart Sjöström
Barn
VI-​62Per Lennarts­son Sjöström
VI-​63Pi Lennarts­dot­ter Sjöström
Sjätte gen­er­a­tion
VI-​12Nils Evert Bergkvist
Han gifte sig och/​eller fick barn med Dag­mar Elis­a­bet Bergkvist
Barn
VII-​1Peter Bergkvist
VII-​2Thomas Bergkvist
VI-​13Lars Åke Bergkvist
Han gifte sig och/​eller fick barn med Bir­gitta Lin­néa Gustafsson
Barn
VII-​3Camilla Annette Gustafsson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Jan-​Christer Tidlund
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Johan Mar­tin Natanael Jonsson
Barn
VII-​4Gustaf Johan Lennart Jon­s­son, Född 24 Apr 1931, Avli­den 2002
VI-​18Inga Maria Lager
Hon gifte sig och/​eller fick barn med John Gus­tav Evert Andersson
Barn
VII-​5Pia Carina Andersson
VII-​6Maj Lis­bet Andersson
Barn
VII-​7Viola Kristina Jonsson
VII-​8Lin­nea Bir­gitta Jonsson
VII-​9Eva Rose-​Marie Jonsson
VII-​10Daniel Rickard Fredrik Jonsson
VI-​21Åke Six­ten Källén
Barn
VII-​11Siv Gunilla Fredriksson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Ker­stin Anna Källén
Barn
VII-​12Ker­stin Annika Källén
VII-​13Hans Åke Joakim Källén
VII-​14Åsa Maria Källén
VI-​22Ulla Lin­nea Källén
Barn
VII-​15Tord Henry Norin
VI-​23Astrid Ker­stin Källén
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Sture Erik Röstberg
Barn
VII-​16Eva Kristina Röstberg
VI-​26Ker­stin Märta Lin­nea Andersson
Barn
VII-​17Ann-​Christine Lin­nea Kar­lqvist (Fredriksson)
VI-​27Lars Ove Andersson
Barn
VII-​18Susanna Christina Andersson
VII-​19Lars Mag­nus Andersson
VI-​28Anita Maria Bir­gitta Andersson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Gustaf Sture Johannes Forsell
Barn
VII-​20Karl Mat­tias Forsell
VII-​21Malin Seetha Kumari Agerup
VI-​29Evy Mar­gareta Källén
Barn
VII-​22Karl UIf Brolin
VII-​23Eva Mar­gareta Brolin
VI-​30Carl Gustaf Thomas Rosén
Barn
VII-​24Leif Peter Rosén
VII-​25Carl-​Gustaf Niclas Rosén
VII-​26Tomas Ste­fan Rosén
Han gifte sig och/​eller fick barn med Marta Ingegerd Svensson
Barn
VII-​27Bengt Evan Svensson
VI-​32Tore Gus­tav Nyzell
Han gifte sig och/​eller fick barn med Bar­bro Anna Mar­gareta Nyzell
Barn
VII-​28Lars Tore Nyzell
VII-​29Kristina Mar­gareta Nyzell
VI-​33Dag­mar Elis­a­bet Lindgren
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Nils Evert Bergkvist
Barn
VII-​30Peter Bergkvist
VII-​31Thomas Bergkvist
VI-​35Ingrid Anna Mar­gareta Karlsson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Karl Erik Henry Andersson
Barn
VII-​32Inger Mar­gareta Andersson
VII-​33Erik Ste­fan Andersson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Marie Angel­ica Andersson
VII-​34Karl Håkan Andersson
VI-​36Rut Carls­son
Barn
VII-​35Gustaf Conny Axelsson
VII-​36Lars Gustaf Axelsson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Eva Elsi­a­beth Hallquist
VI-​37Erik Uno Andersson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Anna Elis­a­bet Andersson
Barn
VII-​37Anna Chris­tine Andersson
VII-​38Katrin Elis­a­bet Andersson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Sylvia Johanna Andersson
Barn
VII-​39Susanne Maria Andersson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Per Olov Mikael Broman
VI-​40Tord Nils Ove Andersson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Gertrud Kristina Andersson
Barn
VII-​40Kristina Mar­lene Johansson
VII-​41Nils Pierre Andersson
VI-​41Els-​Mari Elis­a­bet Andersson
Barn
VII-​42Ken­net Arne Olof Andersson
VI-​43Britt-​Marie Östmark
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Lars Anders Göransson
Barn
VII-​43Eva Maria Göransson
VII-​44Åsa Elis­a­bet Göransson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Raja Kristina Hallberg
Barn
VII-​45Hanna Ly Marika Hallberg
VII-​46Carl Daniel Hallberg
Han gifte sig och/​eller fick barn med Inga Mar­i­anne Suhr
Barn
VII-​47Sven Suhr
VII-​48Lena Suhr
Han gifte sig och/​eller fick barn med Anna Lin­nea Claes­son Pettersson
Barn
VII-​49Rajashree Mia Christina Suhr
Han gifte sig och/​eller fick barn med Eva Ragn­hild Olsson
Barn
VII-​50Jan Urban Suhr
VII-​51Eva Car­o­line Suhr
VI-​48Henny Car­o­line Suhr
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Gun­nar Gunnarson
Barn
VII-​52Bernt Arne Gunnarson
VII-​53Arne Mag­nus Gunnarson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Emilia Maria Char­lotta Funk
VI-​49Hen­rik Karl Her­man Rein­hold Rabe
Han gifte sig och/​eller fick barn med Bir­gitta Lin­néa Zander
Han gifte sig och/​eller fick barn med Ker­sti Mar­gareta Göthe
Barn
VII-​54Mag­nus Torsten Rein­hold Rabe
VII-​55Niklas Har­ald Rein­hold Rabe
VI-​50Folke Alvar Har­ald Rein­hold Rabe
Han gifte sig och/​eller fick barn med Ursula Sigrid Christina Härdelin
Barn
VII-​56Jenny Elsa Mar­garetha Rabe
VII-​57Karl Sig­urd Rein­hold Rabe
Han gifte sig och/​eller fick barn med Eva Anna Mar­gareta Rehnström
Barn
VII-​58Anna Julia Kristina Rabe
VI-​51Bir­git Mar­gareta Malmrot
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Sig­vard Hallstedt
Barn
VII-​59Claes Håkan Hallstedt
VII-​60Christina Helen Hallstedt
VI-​52Monika Ernes­tine Malmrot
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Lars Olof Frisäll
Barn
VII-​61Annika Ernes­tine Malmrot
VII-​62Per Malm­rot
VI-​54Petra Chris­tine Lundmark
Barn
VII-​63Peter-​Robin Gabriel Lundmark
VII-​64Jes­per Ben­jamin Lundmark
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Bengt Edvin Påhlsson
Barn
VII-​65Gun Christina Pålsson
VII-​66Hans Bengt Pålsson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Lars Johan Woll­rath Lindström
Barn
VII-​67Per Lars Woll­rath Lindström
VII-​68Siw Elis­a­beth Lindström
Han gifte sig och/​eller fick barn med Maj Elis­a­bet Lundmark
Barn
VII-​69Pia Elis­a­beth Lundmark
VII-​70Eva Kristina Lundmark
Barn
VII-​71Signe Marie Louise Arfwid­son Karlsson
VI-​59Sigrid Mag­dalena Arfwidson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Knut Lennart Ljunggren
Barn
VII-​72Aina Christina Amanda Ljunggren
VI-​60Jan Erland Gyllander
Han gifte sig och/​eller fick barn med Ker­stin Gyllander
Barn
VII-​73Karin Sofia Gyllander
VII-​74Ingrid Maria Gyllander
VII-​75Anna Bir­gitta Gyllander
VI-​62Per Lennarts­son Sjöström
Han gifte sig och/​eller fick barn med Majvor Elis­a­bet Berggren
Barn
VII-​76Lennart Berggren
Han gifte sig och/​eller fick barn med Ingrid Bar­bro Berggren
Sjunde gen­er­a­tion
VII-​1Peter Bergkvist
Han gifte sig och/​eller fick barn med Åsa Char­lotta Bergquist
Barn
VIII-​1Johanna Lin­néa Bergkvist
VII-​5Pia Carina Andersson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Leif Åke Borg
Barn
VIII-​2Lisa Marina Borg
VII-​6Maj Lis­bet Andersson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Roland Schröder
Barn
VIII-​3Per Mikael Schröder
VII-​8Lin­nea Bir­gitta Jonsson
Barn
VIII-​4Jenny Lin­néa Jonsson
VII-​9Eva Rose-​Marie Jonsson
Barn
VIII-​5Gabriel Axel Peter Jonsson
VII-​12Ker­stin Annika Källén
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Björn Karl Andersson
Barn
VIII-​6Erik Albin Andersson
VII-​14Åsa Maria Källén
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Anders Karl Erik Lindh
Barn
VIII-​7Sara Anna Elli­nor Lindh
VIII-​8Åsa Andrea There­sia Lindh
VII-​16Eva Kristina Röstberg
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Nils Robert Taflin
Barn
VIII-​9Erik Robert Kris­t­ian Taflin
Han gifte sig och/​eller fick barn med Anna Helena Taflin
VIII-​10Nils Anders Fredrik Taflin
Han gifte sig och/​eller fick barn med Sara Gunilla Wandebäck
VIII-​11Eva Karin Pernilla Taflin
VII-​17Ann-​Christine Lin­nea Kar­lqvist (Fredriksson)
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Mats Fredriksson
Barn
VIII-​12Elin Lin­néa Fredriksson
VIII-​13Mathilda Kristina Fredriksson
VII-​20Karl Mat­tias Forsell
Han gifte sig och/​eller fick barn med Linda Marie Forsell
Barn
VIII-​14Mijo Maria Krys­mynta Forsell
VIII-​15Karl Vilmer Forsell
VII-​22Karl UIf Brolin
Han gifte sig och/​eller fick barn med Åsa Elis­a­bet Dahlberg
Barn
VIII-​16San­dra Elis­a­bet Brolin
VIII-​17Karl Erik Math­ias Brolin
VII-​23Eva Mar­gareta Brolin
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Mats Arne Andersson
Barn
VIII-​18Malin Mar­gareta Andersson
VIII-​19Karl Vik­tor Andersson
VII-​24Leif Peter Rosén
Han gifte sig och/​eller fick barn med Annika Bir­gitta Rosén
Barn
VIII-​20Nathalie Rosén
VIII-​21Ras­mus Rosén
VII-​30Peter Bergkvist
Han gifte sig och/​eller fick barn med Åsa Char­lotta Bergkvist
Barn
VIII-​22Johanna Lin­nea Bergkvist
VIII-​23Karl David Bergkvist
VII-​34Karl Håkan Andersson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Cata­rina Elis­a­beth Andersson
Barn
VIII-​24Karl Vic­tor Andersson
VIII-​25Karl Oscar Henry Andersson
VIII-​26Erik Gus­tav Oliver Andersson
VII-​40Kristina Mar­lene Johansson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Johannes Johansson
Barn
VIII-​27Jonathan Johans­son
VIII-​28Ben­jamin Johansson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Kris­t­ian Petterson
Barn
VIII-​29Eirik Pet­ter­son
VII-​41Nils Pierre Andersson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Emma Kata­rina Char­lotta Andersson
Barn
VIII-​30Alva Ander­s­son
VIII-​31Axel Ander­s­son
VII-​43Eva Maria Göransson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Björn Harry Strihagen
Barn
VIII-​32Erik Gus­tav Strihagen
VII-​44Åsa Elis­a­bet Göransson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Bengt Olof Engdahl
Barn
VIII-​33Staffan Karl Olof Engdahl
VIII-​34Ylva Sofia Elis­a­bet Engdahl
VII-​47Sven Suhr
Han gifte sig och/​eller fick barn med Lena Johansson
Barn
VIII-​35Joakim Pon­tus Suhr
VII-​49Rajashree Mia Christina Suhr
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Ulf Åke Andersson
Barn
VIII-​36Conny Ander­s­son
VIII-​37Hanna Ander­s­son
VIII-​38Josefin Ander­s­son
VII-​50Jan Urban Suhr
Han gifte sig och/​eller fick barn med Annica Ström
Barn
VIII-​39Hek­tor Rag­nar Suhr
Han gifte sig och/​eller fick barn med Anique Pender
VIII-​40Petronella Amalia Suhr
Han gifte sig och/​eller fick barn med Inga-​Lill Juhlin
VII-​52Bernt Arne Gunnarson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Mar­lén Ann-​Rose Christiansson
Barn
VIII-​41Johannes Alexan­der Gunnarson
VIII-​42Matilda Ali­cia Gunnarson
VII-​54Mag­nus Torsten Rein­hold Rabe
Han gifte sig och/​eller fick barn med Ann-​Catrin Nordqvist
Barn
VIII-​43Gus­tav Rabe
VIII-​44Simon Rabe
VII-​56Jenny Elsa Mar­garetha Rabe
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Johan Hen­rik Arne­son Klefbom
Barn
VIII-​45Henry Karl Erik Klefbom
VIII-​46Sig­urd Johan Rein­hold Klefbom
VII-​58Anna Julia Kristina Rabe
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Per Erik Jonas Eriksson
Barn
VIII-​47Alma Anna Lilly Lucia Rabe
VIII-​48Blenda Anna Elis­a­bet Rabe
VII-​59Claes Håkan Hallstedt
Han gifte sig och/​eller fick barn med Linda Camilla Ring
Barn
VIII-​49Mimi Johanna Hallstedt
VIII-​50Madeleine Hall­st­edt
VII-​61Annika Ernes­tine Malmrot
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Ing­var Patrik Gun­nar Isgren
Barn
VIII-​51Tobias Gun­nar Isgren
VIII-​52Sofia Ernes­tine Isgren
VII-​65Gun Christina Pålsson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Mats Gun­nar Vil­liam Granqvist
Barn
VIII-​53Ann Ulrica Granqvist
VIII-​54Mari Therese Granqvist
VII-​66Hans Bengt Pålsson
Han gifte sig och/​eller fick barn med Evy Anne-​Gerd Påhls­son Näckstam
Barn
VIII-​55Johanna Mar­gareta Elis­a­beth Pålsson
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Daniel Andreas Ole Sjölie
VII-​68Siw Elis­a­beth Lindström
Barn
VIII-​56Björn Joakim Nordin
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Hans Ivan Hellberg
Barn
VIII-​57Hans Chris­t­ian Hellberg
VII-​69Pia Elis­a­beth Lundmark
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Börje Erling Kyrö
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Bengt Erik Flyckt
Barn
VIII-​58Hans Mikael Flyckt
VIII-​59Emilia Elsi­a­beth Flyckt
VII-​76Lennart Berggren
Han gifte sig och/​eller fick barn med Anna Mar­gareta Berggren
Barn
VIII-​60Tilde Berggren
VIII-​61Tore Berggren
Åttonde gen­er­a­tion
VIII-​40Petronella Amalia Suhr
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Espen Madsen
Barn
IX-​1Olivia Karin Madsen
VIII-​53Ann Ulrica Granqvist
Hon gifte sig och/​eller fick barn med Karl Arne Johansson
Barn
IX-​2Carl Andréas Johansson
IX-​3Anna Malin Elis­a­beth Johansson

Antal besök

Idag 39

Totalt 58615

Gilla denna sida

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
27 april 2017

Antal besök

Idag 39

Just nu 49 besökare