Här är några bilder som jag fått från Roland Gyl­lan­der vars far­mor var Sigrid Lund­mark, sys­ter till min far­mors mor.

  • Tre gen­er­a­tioner LundmarkEngelbrekt Lundmark, Leif Lundmark, Sofia Wilhelmina Lundmark

    Engel­brekt Lund­mark med sonen Leif, till höger Sofia Wil­helmina Lund­mark. Bilden är troli­gen tagen i Falun där Engel­brekt bodde, efter­som han var änke­man var hans mor ofta där för att hjälpa till. Om man stud­erar Engel­brekts kostym så ser den likadan ut som på nästa bild. Tidsmäs­sigt stäm­mer det bra med tanke på Leifs ålder, han skulle vid detta tillfälle vara 15 år.

  • Hilding och Engelbrekt Lundmark 1911

    Hild­ing och Engel­brekt Lund­mark 1911

    Under Hild­ings besök i Sverige 1911 togs en del bilder, denna är på Hild­ing och hans bror Englebrekt.
  • Forlovade1891
  • Brollop1892

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Antal besök

Idag 18

Just nu 20 besökare