En stor sam­ling bilder som Håkan Malm­rot sparat och som hans dot­ter Bir­git lånat ut till mig.

Bilderna rullar fram automatiskt.

 • malmrot 003

  Sofia Wil­helmina Lund­mark f. Björk

  Ett porträtt foto från 1890-​talet, hon är då 5560 år. Möjligt att bilden är tagen lite tidigare.

 • Ernst Lundmark och Gumælius

  Ernst Lund­mark

  Denna bild visar Ernst Lund­mark (t.h.) och troli­gen hans chef och kol­lega Gumælius som drev tid­nin­gen Ner­ikes Alle­handa där Ernst var faktor.

 • Enny Malmrot 1892

  Enny Lund­mark 1892, 25 år gammal

  Ett tidigt porträt­tfo­tografi av Enny. Detta är ett år efter att fadern Ernst Lund­mark avlidit. Nu bor Enny hos sin mor och arbe­tar på Ner­ikes Allehanda.

 • Enny Malmrot

  Enny Malm­rot sent 1890-​tal, cirka 30 år.

  Ett porträt­tfo­tografi, en vacker kvinna.

 • Enny Malmrot

  Enny Malm­rot cirka 1896, ålder 29 år

  Ett porträt­tfo­tografi taget i Öster­sund hos Tora Pet­ter­son. Enny och Karl Malm­rot gjorde en resa till Jämt­land när de blivit ett par. Detta borde ha skett som­maren 1896 eller 1897.

 • Enny och Karl Malmtor i ÖStersund

  Enny och Karl Malm­rot cirka 1896 i Östersund

  Bild från Tora Pet­ter­son där per­son­erna klätts upp i van­drark­läd­sel, Enny och Karl sit­ter till höger i bilden. De två andra per­son­erna är för mig okända men det är tänkbart att den andre man­nen är Gumælius som var nära vän till både Karl och Enny genom deras arbete på Ner­ikes Allehanda

 • Systrarna Lundmark

  Sys­trarna Enny och Sigrid Lund­mark tidigt 1890-​tal

  Sigrid och Enny ses här ”promen­era” i staden. Sigrid är här cirka 1314 år att dömma av hennes mer flick­ak­tiga kläd­sel men den 5 år äldre Enny är mera kvinnligt klädd.

 • Malmrot på picknick

  Pick­nick i det gröna, tidigt 1900-​tal

  En rolig bild från en stor pick­nick eller annan hän­delse. I bildens mitt ser vi Karl Malm­rot och Enny hålla om varan­dra med lyck­liga leen­den. Och kolla in Ennys hatt!

  Med tanke på Karls rondör så borde denna bild vara från 19001905.

 • Karl Malmrot och polarna

  Karl Malm­rot som beväring

  Karl som tredje per­son från vän­ster och vän­ner Gumælius strax bakom.

 • Karl Malmrot

  Karl Malm­rot, cirka 1900 ålder 40 år. • Enny Malmrot

  Enny Malm­rot, cirka 19151920.

 • Enny Malmrot och Jeremias

  Prom­e­nad i Öre­bro 1920-​tal.

  Enny Malm­rot på prom­e­nad med vän­nen Levi Ricks­son mer känd som Jere­mias i Tröstlösa.

  Han var en god vän till famil­jen och stod Enny nära efter Karls död 1918.

 • Enny Malmrot 75år

  Enny Malm­rots 75-​års dag.

  Enny fyllde 75 år 5 okto­ber 1942 och firade med en kalas för släkt och vänner.

  Här sit­ter Enny med sin sys­ter Sigrid vid pre­sent­bor­det. Tyvärr avled Enny ett halvår senare.

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Antal besök

Idag 18

Just nu 67 besökare