Ung­do­marna Malm­rot i Örebro

Håkan Malmrot, Signe Malmrot, Elsa Malmrot 1916

En bild från 7 maj 1916 på de tre bar­nen Malm­rot. Från vän­ster Håkan Malm­rot, Signe Malm­rot (Suhr) och Elsa Malm­rot (Rabe)

Fotot är på Skol­gatan 20 i Öre­bro där famil­jen bodde. På bak­si­dan av fotografiet kan man läsa en text som är skriven av deras mor Enny Malmrot.

En söndag i maj — Aj vi voro utstängda. Håkan klät­trade sedan med Oscars hjälp in genom sängkam­mar­fön­stret… Jag nyss hemkom­men från en lång prom­me­nad — runt Reträt­ten — Tyvärr tyvärr glömdes björk­löven alhän­gen i bersån

Tydli­gen hade man blivit utelåsta men Håkan kunde med hjälp av en kom­pis ordna upp situationen.

Efter den här som­maren spli­tras syskon­skaran, Signe bör­jar på sjuk­sköterskeut­bild­ning i Lund. Året efter fly­t­tar Elsa till Stock­holm för att arbeta på Sven­ska Dag­bladet. Håkan stan­nar kvar i Öre­bro fram tills att han fly­t­tar till USA 1923. Innan dess är han en flitig idrotts­man som når sin topp på Olympiaden i Antwer­pen 1920 där han blir dubbel guldmedaljör i simning.

Upp­da­ter­ing.
Bilden ovan är från Skol­gatan 20 där famil­jen bodde i bör­jan av 1900-​talet och minst fram till Karl Malm­rots död. Nedan en bild hur huset och gatan ser ut idag.

Skolgatan 20 i Örebro, famlijen Malmrots adress

Skolgatan 20 i Örebro där familjen Malmrot bodde

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida