Min kusin från romartiden

Jag delar DNA med en man som levde i York under romar­tiden i bör­jan av 200-​talet. Han hit­tades i en arke­ol­o­gisk utgrävn­ing till­sam­mans med 30 andra män, alla halshuggna.

Här är en doku­men­tär från BBC om dessa män och deras his­to­ria, nu vet man i stort sett vilka de var, mycket intres­sant!

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida