Tid­ningsklipp om släktingar

Med en del tid­nings­folk på min far­mors sida har det sam­lats en del tid­ningsklipp under åren. Det finns en del på andra per­soner med och jag kom­mer att fylla på med tiden.

Antal besök

Idag 5

Totalt 62199

Gilla denna sida

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
27 april 2017

Antal besök

Idag 5

Just nu 48 besökare