Släk­t­träf­far Suhr

Släk­t­träff 1977

Släktträf Suhr 1977

familyreunion 1977

Delt­a­gare

1 Rune Carls­son 19 Kristina Carls­son
2 Ingegärd Carls­son f. Ekhäll 20 Ingrid Ekhäll
3 Anna Lisa Sundgren 21 Karin Sund­gren
4 Per Ivan Skoog 22 Signe Suhr
5 Gun­nar Gunnarsson 23 Elis­a­beth Suhr
6 Ern­frid Sundgren 24 Henny Suhr
7 Sven-​Åke Suhr 25 Ellen Suhr
8 Mats Sund­gren 26 Anna lisa Sundgren
9 Uno Sund­gren 27 Hen­ri­ette Suhr
10 Mar­garetha Christof­fers­son f. Ekhäll 28 Urban Suhr
11 Char­lotta Maria Christoffersson 29 Gun­nar Sundgren
12 Nils Gun­nar Christoffersson 30 Theodor Sund­gren
13 Char­lotte Skoog 31 Maria Suhr
14 Lena Suhr 32 Arne Gun­nars­son
15 Car­o­line Suhr 33 Bernt Gun­nars­son
16 Eva Suhr 34 Anders Carls­son
17 Inga Suhr 35 Mag­nus Carlsson
18 Karl-​Erik Suhr

Släk­t­träff 1991

Släktträff 1991

Släktträff 1991

Delt­a­gare

1 Rune Carls­son 19 Sven Suhr
2 Mar­garetha Christof­fers­son f. Ekhäll 20 Mar­lene Chris­tians­son, bli­vande maka till Bernt ( 5 )
3 Christina Berg 21 Uno Sund­gren
4 Gun­nar Sundgren 22 Inga Suhr
5 Bernt Gun­nars­son 23 Ingegärd Carls­son f. Ekhäll
6 Nils Gun­nar Christoffersson 24 Ingrid Ekhäll??
7 Anna Lisa Skoog 25 Urban Suhr
8 Mats Sund­gren 26 ??
9 Henny Suhr 27 Camilla Johans­son, flick­vän till Arne Gunnarsson
10 Thure Johans­son, make till Henny Suhr 28 Mag­nus Carlsson
11 Arne Gun­nars­son 29 Eva Suhr
12 Ann-​Louise Berg 30 ?? Lena Suhrs pojkvän är det men vet ej vad han hette
13 Jan Suhr 31 Lena Suhr
14 Lena Suhr, maka till Sven Suhr (16) 32 Char­lotta Christoffersson
15 Joachim Suhr 33 Ellen Christof­fers­son
16 Sven Suhr 34 Niels Christof­fers­son
17 Berit Suhr Sven Suhrs (19) fru? 35 Hek­tor Suhr
18 ?? 36 Petronella Suhr
Antal per­soner 0
Antal gifter­mål 0
Per­son­reg­is­ter
Senast upp­dat­erad: 16 juni 2018
Joak­tree 1.5.1 (20092018)

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Antal besök

Idag 18

Just nu 35 besökare