Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
17 feb­ru­ari 2016

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2015-​12-​10

Reg­istret utökat med per­soner på min mor­fars sida men också en del på min mor­mors sida. De på min mor­fars sida har hit­tats genom DNA-​testning.


2015-​06-​24

Reg­istret upp­dat­erat med fler per­soner samt ett nytt reg­is­ter för min sam­bos släkt.

Antal besök

Idag 38

Totalt 33419

Just nu 37 besökare

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

258 år sedan

Mar­tis Anders Ols­son
född: 30 Apr 1758

149 år sedan

Gertrud Andreas­dot­ter
född: 30 Apr 1867

133 år sedan

Frans Edvard Johans­son
född: 30 Apr 1883

130 år sedan

Kristina Maria Svens­son
död: 30 Apr 1886

128 år sedan

Karl Sture See­mann
född: 30 Apr 1888

113 år sedan

Hans Erik Gun­nar Holm­berg
död: 30 Apr 1903

98 år sedan

Nils Gun­nar Ander­s­son
född: 30 Apr 1918

48 år sedan

Gustaf Axel Rosén
död: 30 Apr 1968

34 år sedan

Tyra Alfrida Ols­son
död: 30 Apr 1982

7 år sedan

Sven-​Åke Johannes Suhr
död: 30 Apr 2009