Nytt reg­is­ter

Nu finns ett till reg­is­ter över alla de per­soner som jag har i min släk­t­forskn­ing. Mitt andra reg­is­ters pro­gram­vara utveck­las inte län­gre och kom­mer inte att upp­dat­eras. Där­för har jag nu lagt upp en annan pro­gram­vara som håller ord­ning på alla per­soner. Jag kom­mer att ha båda igång så länge det fungerar.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2016-​11-​12

Nya grenar efter Bernt Suhr och en stor gren i Una-​Hans-​släkten är tillagd.

Antal besök

Idag 10

Totalt 69967

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

248 år sedan

Lilja Johans­dot­ter
född: 12 Dec 1770

223 år sedan

Nils Lars­son
död: 12 Dec 1795

216 år sedan

Gus­tav Måns­son Törn
född: 12 Dec 1802

205 år sedan

Köp­man Olof Ambro­sius­son
född: 12 Dec 1813

193 år sedan

Sara Maria Peters­dot­ter
född: 12 Dec 1825

144 år sedan

Carl Daniel Öst­mark
född: 12 Dec 1874

143 år sedan

Ellen Rothe
född: 12 Dec 1875

142 år sedan

Kjer­stin Nygren
död: 12 Dec 1876

141 år sedan

Ida Char­lotta Svens­dot­ter
född: 12 Dec 1877

140 år sedan

Fredrik Adolf Pet­ters­son
född: 12 Dec 1878

133 år sedan

Kristina Ander­s­dot­ter
död: 12 Dec 1885

131 år sedan

Fredrika Johanna Bundt
död: 12 Dec 1887

127 år sedan

Svend Aage S. Mad­sen
född: 12 Dec 1891

126 år sedan

Laura Amalia Land­gren
född: 12 Dec 1892

119 år sedan

Lien Roald Arne Lund­mark
född: 12 Dec 1899