Nytt reg­is­ter

Nu finns ett till reg­is­ter över alla de per­soner som jag har i min släk­t­forskn­ing. Mitt andra reg­is­ters pro­gram­vara utveck­las inte län­gre och kom­mer inte att upp­dat­eras. Där­för har jag nu lagt upp en annan pro­gram­vara som håller ord­ning på alla per­soner. Jag kom­mer att ha båda igång så länge det fungerar.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
2 feb­ru­ari 2017

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2016-​11-​12

Nya grenar efter Bernt Suhr och en stor gren i Una-​Hans-​släkten är tillagd.

Antal besök

Idag 6

Totalt 43639

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

334 år sedan

Jacob d. ä. Tersme­den
född: 23 Feb 1683

327 år sedan

Kristina Staffans­dot­ter
född: 23 Feb 1690

288 år sedan

Gjertrud Kirs­tine Løn­borg + Niels Mikkelsen Müller
bröl­lop: 23 Feb 1729

270 år sedan

Anna Ols­dot­ter
född: 23 Feb 1747

241 år sedan

Anna Maria Suhr
född: 23 Feb 1776

237 år sedan

Kirs­tine Dorothea Kongslev
född: 23 Feb 1780

229 år sedan

Bengta Olas­dot­ter
född: 23 Feb 1788

227 år sedan

Gun­nild Gummes­dot­ter
född: 23 Feb 1790

216 år sedan

Jonas Hin­ric­s­son
född: 23 Feb 1801

212 år sedan

Mette Andrea Kir­keterp
född: 23 Feb 1805

192 år sedan

Sophia Carls­dot­ter
född: 23 Feb 1825

188 år sedan

Annika Ols­dot­ter
född: 23 Feb 1829

177 år sedan

Annika Ander­s­dot­ter
död: 23 Feb 1840

158 år sedan

Mathilda Jöns­dot­ter
död: 23 Feb 1859

155 år sedan

Clara Rosina Pers­dot­ter
född: 23 Feb 1862