Nytt reg­is­ter

Nu finns ett till reg­is­ter över alla de per­soner som jag har i min släk­t­forskn­ing. Mitt andra reg­is­ters pro­gram­vara utveck­las inte län­gre och kom­mer inte att upp­dat­eras. Där­för har jag nu lagt upp en annan pro­gram­vara som håller ord­ning på alla per­soner. Jag kom­mer att ha båda igång så länge det fungerar.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2016-​11-​12

Nya grenar efter Bernt Suhr och en stor gren i Una-​Hans-​släkten är tillagd.

Antal besök

Idag 26

Totalt 79277

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

241 år sedan

Rombo Karin Pers­dot­ter
född: 13 Nov 1778

182 år sedan

Ras­mus Schouboe
född: 13 Nov 1837

179 år sedan

Johannes Daniel Bram­mer
född: 13 Nov 1840

173 år sedan

Elina Svens­dot­ter
född: 13 Nov 1846

166 år sedan

Erik Ander­s­son
död: 13 Nov 1853

161 år sedan

Math­ias Aage­sen
död: 13 Nov 1858

Olive Gur­ney
död: 13 Nov 1858

149 år sedan

Fred. Ferd. Adsersen + Fred­erikke Car­o­line Suhr
bröl­lop: 13 Nov 1870

Sparr Anders Ers­son + Mar­got Ander­s­dot­ter
bröl­lop: 13 Nov 1870

140 år sedan

Frida Maria Pet­ters­son
död: 13 Nov 1879

135 år sedan

Johan Christof­fer Jolin
död: 13 Nov 1884

121 år sedan

Car­olina Peters­dot­ter
död: 13 Nov 1898

109 år sedan

Johan Albert Wåg­berg + Ellen Gustin Zachris­son
bröl­lop: 13 Nov 1910

92 år sedan

Gustaf Emil Zachris­son
död: 13 Nov 1927

85 år sedan

Inger Mar­gareta Werdin
född: 13 Nov 1934