Nytt reg­is­ter

Nu finns ett till reg­is­ter över alla de per­soner som jag har i min släk­t­forskn­ing. Mitt andra reg­is­ters pro­gram­vara utveck­las inte län­gre och kom­mer inte att upp­dat­eras. Där­för har jag nu lagt upp en annan pro­gram­vara som håller ord­ning på alla per­soner. Jag kom­mer att ha båda igång så länge det fungerar.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
27 april 2017

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2016-​11-​12

Nya grenar efter Bernt Suhr och en stor gren i Una-​Hans-​släkten är tillagd.

Antal besök

Idag 34

Totalt 55076

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

258 år sedan

Elin Svens­dot­ter
född: 23 Okt 1759

231 år sedan

Johan Peter Suhr
född: 23 Okt 1786

222 år sedan

Inger Mar­grethe Suhr
född: 23 Okt 1795

217 år sedan

Anto­nia Bir­gitta Adol­phine Suhr
född: 23 Okt 1800

180 år sedan

Erik Gustafs­son
död: 23 Okt 1837

160 år sedan

Ludv. Fred. Schmidt + Susanne Hen­ri­ette Suhr
bröl­lop: 23 Okt 1857

153 år sedan

Gustaf Jon­s­son + Anna Christina Pers­dot­ter
bröl­lop: 23 Okt 1864

145 år sedan

Elind Oscar Hur­tig
född: 23 Okt 1872

143 år sedan

Carl Johan Ljung­berg Ander­s­son + Sofia Flod­berg
bröl­lop: 23 Okt 1874

121 år sedan

Sven Olof Ols­son + Augusta Åkes­dot­ter
bröl­lop: 23 Okt 1896

117 år sedan

Josef Mar­tin Karls­son
född: 23 Okt 1900

112 år sedan

Sig­vard Got­tfried Lars­son
född: 23 Okt 1905

110 år sedan

Mar­gareta Elvira Svens­son
född: 23 Okt 1907

94 år sedan

Edit Gun­hild There­sia Ander­s­son + Nils Pet­ter Herib­ert Pet­ters­son
bröl­lop: 23 Okt 1923

74 år sedan

Mait Wret­man + Berend Vik­tor Wret­man
bröl­lop: 23 Okt 1943