Nytt reg­is­ter

Nu finns ett till reg­is­ter över alla de per­soner som jag har i min släk­t­forskn­ing. Mitt andra reg­is­ters pro­gram­vara utveck­las inte län­gre och kom­mer inte att upp­dat­eras. Där­för har jag nu lagt upp en annan pro­gram­vara som håller ord­ning på alla per­soner. Jag kom­mer att ha båda igång så länge det fungerar.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
2 feb­ru­ari 2017

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2016-​11-​12

Nya grenar efter Bernt Suhr och en stor gren i Una-​Hans-​släkten är tillagd.

Antal besök

Idag 21

Totalt 48868

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

275 år sedan

Erik Ander­s­son
född: 25 Apr 1742

217 år sedan

Jaen Eric Ols­son
född: 25 Apr 1800

212 år sedan

Mag­nus Måns­son
död: 25 Apr 1805

Sven Svens­son
född: 25 Apr 1805

Sven Svens­son
född: 25 Apr 1805

204 år sedan

Johannes Ström
född: 25 Apr 1813

200 år sedan

Natalia Suhr
född: 25 Apr 1817

189 år sedan

Pet­ter Pet­ters­son
född: 25 Apr 1828

181 år sedan

Albertina Amalia Berglund
född: 25 Apr 1836

177 år sedan

Ingrid Maria Ander­s­dot­ter
född: 25 Apr 1840

169 år sedan

Mathilda Jöns­dot­ter
född: 25 Apr 1848

157 år sedan

Anna Mat­tis­dot­ter
född: 25 Apr 1860

147 år sedan

Mårten Anders Ols­son
död: 25 Apr 1870

135 år sedan

Wil­helmina Fred­erika Lund­gren
emi­gra­tion: 25 Apr 1882

131 år sedan

Anna Cecilia Nils­son
född: 25 Apr 1886