Nytt reg­is­ter

Nu finns ett till reg­is­ter över alla de per­soner som jag har i min släk­t­forskn­ing. Mitt andra reg­is­ters pro­gram­vara utveck­las inte län­gre och kom­mer inte att upp­dat­eras. Där­för har jag nu lagt upp en annan pro­gram­vara som håller ord­ning på alla per­soner. Jag kom­mer att ha båda igång så länge det fungerar.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2016-​11-​12

Nya grenar efter Bernt Suhr och en stor gren i Una-​Hans-​släkten är tillagd.

Antal besök

Idag 20

Totalt 65908

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

276 år sedan

Jor­dan Lars­son
född: 19 Aug 1742

231 år sedan

Carl Christof­fers­son
död: 19 Aug 1787

205 år sedan

Olive Gur­ney
född: 19 Aug 1813

200 år sedan

Cathrine Mar­grethe Suhr
död: 19 Aug 1818

141 år sedan

Anders Johan Johan­nes­son
född: 19 Aug 1877

138 år sedan

Ernst Alfred Svens­son
född: 19 Aug 1880

132 år sedan

Hilda Kristina Johans­dot­ter
född: 19 Aug 1886

122 år sedan

Inez Vik­to­ria Edel­sten
född: 19 Aug 1896

107 år sedan

Sig­urd Mag­nus Karls­son
född: 19 Aug 1911

105 år sedan

Svante Valde­mar Augusts­son Lind
född: 19 Aug 1913

96 år sedan

Berend Vik­tor Wret­man
emi­gra­tion: 19 Aug 1922

80 år sedan

Hakon Schmedes
död: 19 Aug 1938

68 år sedan

Elsa Elis­a­bet Karls­son + Helge Alvar Ols­son
bröl­lop: 19 Aug 1950