Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
23 sep­tem­ber 2016

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2015-​12-​10

Reg­istret utökat med per­soner på min mor­fars sida men också en del på min mor­mors sida. De på min mor­fars sida har hit­tats genom DNA-​testning.


2015-​06-​24

Reg­istret upp­dat­erat med fler per­soner samt ett nytt reg­is­ter för min sam­bos släkt.

Antal besök

Idag 27

Totalt 38442

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

227 år sedan

Brita Daniels­dot­ter + Olof Michels­son
bröl­lop: 21 Okt 1789

215 år sedan

Inger Pauline Suhr
död: 21 Okt 1801

188 år sedan

John Svens­son + Botil Ander­s­dot­ter
bröl­lop: 21 Okt 1828

175 år sedan

Ker­st­ing Svens­dot­ter
född: 21 Okt 1841

148 år sedan

Sara Maria Lund­gren
född: 21 Okt 1868

132 år sedan

Rosa Sophie Muncey + Fred­erik Johan Peter Chris­t­ian Suhr
bröl­lop: 21 Okt 1884

120 år sedan

Carl August Carls­son Fält
död: 21 Okt 1896

112 år sedan

Hildur Lin­nea Svens­son
född: 21 Okt 1904

110 år sedan

Artur Ing­var Svens­son
född: 21 Okt 1906

102 år sedan

John Hugo Gustafs­son
född: 21 Okt 1914

97 år sedan

Bengt Oskar Ste­gan­der Svens­son
född: 21 Okt 1919

95 år sedan

Sven Axel Jon­s­son
född: 21 Okt 1921

Sven Axel Jon­s­son
död: 21 Okt 1921

92 år sedan

Anna Elis­a­bet Kristina Lund­mark
född: 21 Okt 1924

90 år sedan

Laila Hulda Mar­gareta Arvids­son + Sigfrid Suhr
bröl­lop: 21 Okt 1926