Nytt reg­is­ter

Nu finns ett till reg­is­ter över alla de per­soner som jag har i min släk­t­forskn­ing. Mitt andra reg­is­ters pro­gram­vara utveck­las inte län­gre och kom­mer inte att upp­dat­eras. Där­för har jag nu lagt upp en annan pro­gram­vara som håller ord­ning på alla per­soner. Jag kom­mer att ha båda igång så länge det fungerar.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
27 april 2017

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2016-​11-​12

Nya grenar efter Bernt Suhr och en stor gren i Una-​Hans-​släkten är tillagd.

Antal besök

Idag 6

Totalt 52812

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

242 år sedan

Peter Adolph Suhr
född: 24 Aug 1775

205 år sedan

Gullo Ambro­sius Ambro­sius­son
född: 24 Aug 1812

204 år sedan

Inga Pehrs­dot­ter
född: 24 Aug 1813

183 år sedan

Maria Ols­dot­ter
född: 24 Aug 1834

167 år sedan

Elin Mårtens­dot­ter
född: 24 Aug 1850

157 år sedan

Sven Måns­son Lycka
död: 24 Aug 1860

155 år sedan

Anders Johan Ander­s­son
född: 24 Aug 1862

151 år sedan

Axel Justius Pet­ter­son
född: 24 Aug 1866

147 år sedan

Anders Gustaf Ander­s­son
född: 24 Aug 1870

146 år sedan

Mag­nus Olof Andreas­son
född: 24 Aug 1871

132 år sedan

Anna Mathilda Karls­son
född: 24 Aug 1885

130 år sedan

Span Anders Pers­son
död: 24 Aug 1887

129 år sedan

Lovisa Olivia Karls­son
född: 24 Aug 1888

126 år sedan

Hilda Maria Johans­dot­ter
född: 24 Aug 1891

122 år sedan

Anna Julia Lars­son
emi­gra­tion: 24 Aug 1895