Nytt reg­is­ter

Nu finns ett till reg­is­ter över alla de per­soner som jag har i min släk­t­forskn­ing. Mitt andra reg­is­ters pro­gram­vara utveck­las inte län­gre och kom­mer inte att upp­dat­eras. Där­för har jag nu lagt upp en annan pro­gram­vara som håller ord­ning på alla per­soner. Jag kom­mer att ha båda igång så länge det fungerar.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2016-​11-​12

Nya grenar efter Bernt Suhr och en stor gren i Una-​Hans-​släkten är tillagd.

Antal besök

Idag 10

Totalt 74499

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

249 år sedan

Inger Reimer Jensen + Johan Bernt Suhr
bröl­lop: 23 Maj 1770

247 år sedan

Myr Per Ander­s­son
född: 23 Maj 1772

215 år sedan

Bengt Bengts­son
född: 23 Maj 1804

208 år sedan

Olof Ols­son
född: 23 Maj 1811

196 år sedan

Djus Anders Ers­son
född: 23 Maj 1823

190 år sedan

List Karin Ander­s­dot­ter
född: 23 Maj 1829

178 år sedan

C. M. C. Olivia Graæ
född: 23 Maj 1841

160 år sedan

Alexan­der Hans Hen­rik Brandt
död: 23 Maj 1859

Jan Fred­erik Lau­ren­tius Fabri­cius Dahl
född: 23 Maj 1859

154 år sedan

Anna Elis­a­beth Kjell­man
född: 23 Maj 1865

123 år sedan

Ernst Wil­helm Strand
född: 23 Maj 1896

119 år sedan

Thora Old­en­burg
död: 23 Maj 1900

116 år sedan

Axel Elof Lil­je­gren
född: 23 Maj 1903

112 år sedan

Hjal­mar Thomas Mårtens­son
död: 23 Maj 1907

107 år sedan

Lin­néa Cecilia Chris­tians­son
född: 23 Maj 1912