Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
17 feb­ru­ari 2016

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2015-​12-​10

Reg­istret utökat med per­soner på min mor­fars sida men också en del på min mor­mors sida. De på min mor­fars sida har hit­tats genom DNA-​testning.


2015-​06-​24

Reg­istret upp­dat­erat med fler per­soner samt ett nytt reg­is­ter för min sam­bos släkt.

Antal besök

Idag 9

Totalt 34054

Just nu 18 besökare

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

281 år sedan

Peder Suhr
död: 24 Maj 1735

186 år sedan

Anders Nils­son
född: 24 Maj 1830

180 år sedan

Åke Ols­son
född: 24 Maj 1836

175 år sedan

Sven Olas­son
född: 24 Maj 1841

171 år sedan

Anna Pers­dot­ter
född: 24 Maj 1845

146 år sedan

Johan Wil­helm Ährling + Maria Vil­helmina Bei­jer
bröl­lop: 24 Maj 1870

110 år sedan

Enok Rag­n­vald Svens­son
född: 24 Maj 1906

88 år sedan

Oskar Edvin Karls­son
död: 24 Maj 1928

41 år sedan

Nils Helmer Sühr
död: 24 Maj 1975

36 år sedan

Sig­urd Mau­ritz Svens­son
död: 24 Maj 1980

25 år sedan

Otto Man­fred Karls­son
död: 24 Maj 1991