Nytt reg­is­ter

Nu finns ett till reg­is­ter över alla de per­soner som jag har i min släk­t­forskn­ing. Mitt andra reg­is­ters pro­gram­vara utveck­las inte län­gre och kom­mer inte att upp­dat­eras. Där­för har jag nu lagt upp en annan pro­gram­vara som håller ord­ning på alla per­soner. Jag kom­mer att ha båda igång så länge det fungerar.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
27 april 2017

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2016-​11-​12

Nya grenar efter Bernt Suhr och en stor gren i Una-​Hans-​släkten är tillagd.

Antal besök

Idag 38

Totalt 58614

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

318 år sedan

Math­ias Müller
född: 20 Jan 1700

242 år sedan

Anna Truls­dot­ter
född: 20 Jan 1776

234 år sedan

Ragn­hild Svens­dot­ter
född: 20 Jan 1784

213 år sedan

Peter Ander­s­son
född: 20 Jan 1805

176 år sedan

Marie Chris­tine Sax­torph
död: 20 Jan 1842

166 år sedan

Johanna Pers­dot­ter
död: 20 Jan 1852

149 år sedan

Ida Maria Karls­dot­ter
född: 20 Jan 1869

133 år sedan

Helga D Lucas
född: 20 Jan 1885

129 år sedan

Peter Andreas Theodor Westi
död: 20 Jan 1889

123 år sedan

Car­rie Lind­ström
född: 20 Jan 1895

122 år sedan

Edvard Suhr
född: 20 Jan 1896

113 år sedan

Andreas Mårtens­son
död: 20 Jan 1905

107 år sedan

Emma Elis­a­bet Sjögerén
född: 20 Jan 1911

90 år sedan

Bene­dicte Iuel
född: 20 Jan 1928

75 år sedan

Lage Ing­var Eriks­son
född: 20 Jan 1943