Nytt reg­is­ter

Nu finns ett till reg­is­ter över alla de per­soner som jag har i min släk­t­forskn­ing. Mitt andra reg­is­ters pro­gram­vara utveck­las inte län­gre och kom­mer inte att upp­dat­eras. Där­för har jag nu lagt upp en annan pro­gram­vara som håller ord­ning på alla per­soner. Jag kom­mer att ha båda igång så länge det fungerar.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
27 april 2017

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2016-​11-​12

Nya grenar efter Bernt Suhr och en stor gren i Una-​Hans-​släkten är tillagd.

Antal besök

Idag 5

Totalt 62199

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

345 år sedan

Bern­hard Caspersen Suhr
född: 21 Apr 1673

325 år sedan

Bir­gitta Eriks­dot­ter
född: 21 Apr 1693

225 år sedan

Olof Jacob Pet­ters­son
född: 21 Apr 1793

213 år sedan

Ingrid Eriks­dot­ter
död: 21 Apr 1805

199 år sedan

Nils Ander­s­son
född: 21 Apr 1819

141 år sedan

Karl Mag­nus Jon­s­son
död: 21 Apr 1877

137 år sedan

Erik Gustaf Ben­jamin Tersme­den Grill
född: 21 Apr 1881

134 år sedan

Gustaf Georg Lund­berg
död: 21 Apr 1884

133 år sedan

Ernst Hen­ning Ekman
född: 21 Apr 1885

129 år sedan

Astrid Olivia Maria Thanderz
född: 21 Apr 1889

125 år sedan

Odöpt Malm­rot
död: 21 Apr 1893

116 år sedan

Wal­borg Augusta Elis­a­beth Suhr Sund­gren
född: 21 Apr 1902

110 år sedan

Claes Chris­t­ian Olrog + Sigrid Erika Ida Petrowna Tersme­den
bröl­lop: 21 Apr 1908

107 år sedan

Gus­tav Emil Käl­lén
född: 21 Apr 1911

102 år sedan

Sven Iwan Bratt
född: 21 Apr 1916