Nytt reg­is­ter

Nu finns ett till reg­is­ter över alla de per­soner som jag har i min släk­t­forskn­ing. Mitt andra reg­is­ters pro­gram­vara utveck­las inte län­gre och kom­mer inte att upp­dat­eras. Där­för har jag nu lagt upp en annan pro­gram­vara som håller ord­ning på alla per­soner. Jag kom­mer att ha båda igång så länge det fungerar.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2016-​11-​12

Nya grenar efter Bernt Suhr och en stor gren i Una-​Hans-​släkten är tillagd.

Antal besök

Idag 68

Totalt 77103

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

307 år sedan

Jöns Pehrs­son
född: 19 Sep 1712

265 år sedan

Agnes Staffans­dot­ter
död: 19 Sep 1754

231 år sedan

Jöns Gummes­son Ryberg
född: 19 Sep 1788

225 år sedan

Brita Carls­dot­ter
född: 19 Sep 1794

220 år sedan

Marie Bene­dicte Rosenstand-​Goiske + Jens Palu­dan Müller
bröl­lop: 19 Sep 1799

169 år sedan

Anna Fredrika Ers­dot­ter
född: 19 Sep 1850

164 år sedan

Stina Kajsa Nils­dot­ter
född: 19 Sep 1855

161 år sedan

Johan Jon­s­son
född: 19 Sep 1858

151 år sedan

Fredrika Vil­helmina Staf
född: 19 Sep 1868

150 år sedan

Car­olina Ander­s­son
född: 19 Sep 1869

Lok Per Pers­son
född: 19 Sep 1869

148 år sedan

Sophie Mag­da­lene Vorm
död: 19 Sep 1871

146 år sedan

Anna Julia Lars­son
född: 19 Sep 1873

143 år sedan

Anders Wil­helm Pet­ter­son
född: 19 Sep 1876

129 år sedan

Johan Alfred Pet­ter­son
emi­gra­tion: 19 Sep 1890