Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
10 decem­ber 2015

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2015-​12-​10

Reg­istret utökat med per­soner på min mor­fars sida men också en del på min mor­mors sida. De på min mor­fars sida har hit­tats genom DNA-​testning.


2015-​06-​24

Reg­istret upp­dat­erat med fler per­soner samt ett nytt reg­is­ter för min sam­bos släkt.

Antal besök

Idag 13

Totalt 31092

Just nu 16 besökare

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

224 år sedan

Karna Pers­dot­ter
född: 06 Feb 1792

220 år sedan

Jan Eric Ander­s­son Främst
död: 06 Feb 1796

199 år sedan

Ola Måns­son
född: 06 Feb 1817

177 år sedan

Johan Olas­son
född: 06 Feb 1839

174 år sedan

Anna Maria Ander­s­dot­ter
född: 06 Feb 1842

154 år sedan

Johannes Theodorus Suhr
född: 06 Feb 1862

149 år sedan

Anna Sofia Ander­s­dot­ter
död: 06 Feb 1867

145 år sedan

Frida Maria Hell­berg
född: 06 Feb 1871

136 år sedan

Fritz Hjal­mar Chris­tians­son
född: 06 Feb 1880

104 år sedan

Elis Bertil Erik Eriks­son
född: 06 Feb 1912

69 år sedan

Nils Alarik Josef Ast­ley Elm­lund
död: 06 Feb 1947

55 år sedan

Karl Hen­rik Lager
död: 06 Feb 1961

41 år sedan

Hildur Lin­nea Svens­son
död: 06 Feb 1975

33 år sedan

Ellen Sofie Suhr
död: 06 Feb 1983

32 år sedan

Axel Evert Pers­son
död: 06 Feb 1984