Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
15 juni 2016

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2015-​12-​10

Reg­istret utökat med per­soner på min mor­fars sida men också en del på min mor­mors sida. De på min mor­fars sida har hit­tats genom DNA-​testning.


2015-​06-​24

Reg­istret upp­dat­erat med fler per­soner samt ett nytt reg­is­ter för min sam­bos släkt.

Antal besök

Idag 5

Totalt 35158

Just nu 36 besökare

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

303 år sedan

Pehr Håkans­son
född: 30 Jun 1713

269 år sedan

Catha­rina Gabriels­dot­ter
född: 30 Jun 1747

169 år sedan

Israel Ulan­der
död: 30 Jun 1847

163 år sedan

Maria Fredrique Hen­ri­ette Svens­son
född: 30 Jun 1853

158 år sedan

Mar­gareta Ers­dot­ter + Mar­tis Olof Ander­s­son
bröl­lop: 30 Jun 1858

156 år sedan

Sara Pers­dot­ter
död: 30 Jun 1860

144 år sedan

Carl Fredrik Mag­nus­son
född: 30 Jun 1872

Lars Johan Man­gus­son
född: 30 Jun 1872

Gustaf Adolf Nordqvist
född: 30 Jun 1872

143 år sedan

Fredrik Vil­helm von Haffner
född: 30 Jun 1873

137 år sedan

Inge­borg Elis. Kirs­tine Alstrup
född: 30 Jun 1879

125 år sedan

Karl Oskar Ander­s­son Eman
född: 30 Jun 1891

119 år sedan

Sven Alfred Andreas­son
emi­gra­tion: 30 Jun 1897

118 år sedan

Jenny Sofia Pet­ter­son
född: 30 Jun 1898

115 år sedan

Majt Ander­s­son
född: 30 Jun 1901