Nytt reg­is­ter

Nu finns ett till reg­is­ter över alla de per­soner som jag har i min släk­t­forskn­ing. Mitt andra reg­is­ters pro­gram­vara utveck­las inte län­gre och kom­mer inte att upp­dat­eras. Där­för har jag nu lagt upp en annan pro­gram­vara som håller ord­ning på alla per­soner. Jag kom­mer att ha båda igång så länge det fungerar.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
2 feb­ru­ari 2017

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2016-​11-​12

Nya grenar efter Bernt Suhr och en stor gren i Una-​Hans-​släkten är tillagd.

Antal besök

Idag 0

Totalt 47309

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

265 år sedan

Anders Jöns­son
född: 23 Mar 1752

250 år sedan

Bernt Fred­erik Suhr
död: 23 Mar 1767

241 år sedan

Gus­taava Sophia Bratt
född: 23 Mar 1776

219 år sedan

Catha­rina Lars­son
född: 23 Mar 1798

193 år sedan

Marna Nils­dot­ter
född: 23 Mar 1824

188 år sedan

Anders Erson Främst
död: 23 Mar 1829

182 år sedan

Anna Cajsa Lars­dot­ter
död: 23 Mar 1835

175 år sedan

Anders Mårtens­son
född: 23 Mar 1842

165 år sedan

Djus Anders Pers­son
född: 23 Mar 1852

157 år sedan

Djus Per Ers­son + Karin Ander­s­dot­ter
bröl­lop: 23 Mar 1860

146 år sedan

Erik Gus­tav Jon­s­son
död: 23 Mar 1871

127 år sedan

Frida Maria Hell­berg + Olof Mag­nus Ström
bröl­lop: 23 Mar 1890

126 år sedan

Per August Peters­son
emi­gra­tion: 23 Mar 1891

120 år sedan

Axel Justius Pet­ter­son + Ker­sti Jöns­son
bröl­lop: 23 Mar 1897

102 år sedan

Elsa Regina Karls­son
född: 23 Mar 1915