Nytt reg­is­ter

Nu finns ett till reg­is­ter över alla de per­soner som jag har i min släk­t­forskn­ing. Mitt andra reg­is­ters pro­gram­vara utveck­las inte län­gre och kom­mer inte att upp­dat­eras. Där­för har jag nu lagt upp en annan pro­gram­vara som håller ord­ning på alla per­soner. Jag kom­mer att ha båda igång så länge det fungerar.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
13 novem­ber 2016

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2016-​11-​12

Nya grenar efter Bernt Suhr och en stor gren i Una-​Hans-​släkten är tillagd.

Antal besök

Idag 2

Totalt 42629

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

298 år sedan

Erik Måns­son
född: 23 Jan 1719

225 år sedan

Ker­stin Eriks­dot­ter
död: 23 Jan 1792

218 år sedan

Gertrud Mons­dot­ter
född: 23 Jan 1799

217 år sedan

Rebecka Ern­berg
född: 23 Jan 1800

208 år sedan

Erik Bei­jer
död: 23 Jan 1809

198 år sedan

Karna Nils­dot­ter
född: 23 Jan 1819

183 år sedan

Lars Ander­s­son
född: 23 Jan 1834

182 år sedan

Car­olina Erika Lund­mark
död: 23 Jan 1835

162 år sedan

Maria Lotta Carls­dot­ter
född: 23 Jan 1855

141 år sedan

Lau­rine Marie Møller
död: 23 Jan 1876

117 år sedan

Fred­erik Rudolph Suhr
död: 23 Jan 1900

111 år sedan

Wen­zel Oluf Wil­helm Dine­sen
död: 23 Jan 1906

102 år sedan

Hildur Mar­git Mårtens­son
född: 23 Jan 1915

101 år sedan

Gull­borg Evelina Elis­a­bet Ström­sten
född: 23 Jan 1916

85 år sedan

Gustaf Adolf Wil­helm Andreas­son
immi­gra­tion: 23 Jan 1932