Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
23 sep­tem­ber 2016

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2015-​12-​10

Reg­istret utökat med per­soner på min mor­fars sida men också en del på min mor­mors sida. De på min mor­fars sida har hit­tats genom DNA-​testning.


2015-​06-​24

Reg­istret upp­dat­erat med fler per­soner samt ett nytt reg­is­ter för min sam­bos släkt.

Antal besök

Idag 20

Totalt 37771

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

257 år sedan

Dorothea Beck­man
född: 30 Sep 1759

255 år sedan

Brita Hans­dot­ter
född: 30 Sep 1761

190 år sedan

Erik Tersme­den
född: 30 Sep 1826

183 år sedan

Inger Maria Rudol­phine Suhr
född: 30 Sep 1833

179 år sedan

Clara Gus­tava Lars­dot­ter
född: 30 Sep 1837

Karolina Samuels­dot­ter
född: 30 Sep 1837

161 år sedan

Anna Mathilda Ander­s­son
född: 30 Sep 1855

144 år sedan

Carl Fredrik Mag­nus­son
död: 30 Sep 1872

128 år sedan

Rull Anna Mats­dot­ter
född: 30 Sep 1888

120 år sedan

Aina Elis­a­beth Gyl­lan­der
född: 30 Sep 1896

118 år sedan

Hanna Inge­borg Ståhl
född: 30 Sep 1898

113 år sedan

Mar­git Karls­son
född: 30 Sep 1903

Ester Hen­ri­ette Suhr
född: 30 Sep 1903

77 år sedan

Elly Lilly Char­lotta Werdin + Sig­vard Mar­tin Lennart Lan­quist
bröl­lop: 30 Sep 1939

Signe Ingrid Viola Werdin + Nils Johan Palm
bröl­lop: 30 Sep 1939