Nytt reg­is­ter

Nu finns ett till reg­is­ter över alla de per­soner som jag har i min släk­t­forskn­ing. Mitt andra reg­is­ters pro­gram­vara utveck­las inte län­gre och kom­mer inte att upp­dat­eras. Där­för har jag nu lagt upp en annan pro­gram­vara som håller ord­ning på alla per­soner. Jag kom­mer att ha båda igång så länge det fungerar.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2016-​11-​12

Nya grenar efter Bernt Suhr och en stor gren i Una-​Hans-​släkten är tillagd.

Antal besök

Idag 10

Totalt 75841

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

301 år sedan

Jonas Björs­son
född: 20 Jul 1718

299 år sedan

Mette Hans­dat­ter Bang
död: 20 Jul 1720

265 år sedan

Elna Olafs­dot­ter
född: 20 Jul 1754

224 år sedan

Johan Lars­son
född: 20 Jul 1795

172 år sedan

Carin Pers­dot­ter
född: 20 Jul 1847

171 år sedan

Johanna Ander­s­dot­ter
född: 20 Jul 1848

Gertrud Mons­dot­ter
död: 20 Jul 1848

165 år sedan

Blenda Mat­tis­dot­ter
född: 20 Jul 1854

141 år sedan

Mar­gareta Elis­a­bet Bill­mans­son
född: 20 Jul 1878

137 år sedan

Gertrud Char­lotta Lars­son
född: 20 Jul 1882

134 år sedan

Elin Maria Ers­dot­ter
född: 20 Jul 1885

132 år sedan

Nanna Beata Land­gren
född: 20 Jul 1887

126 år sedan

Per Oskar Andreas­son
född: 20 Jul 1893

124 år sedan

Axel V. S. M. Mad­sen
född: 20 Jul 1895

119 år sedan

Jean Albert William Linde
död: 20 Jul 1900