Nytt reg­is­ter

Nu finns ett till reg­is­ter över alla de per­soner som jag har i min släk­t­forskn­ing. Mitt andra reg­is­ters pro­gram­vara utveck­las inte län­gre och kom­mer inte att upp­dat­eras. Där­för har jag nu lagt upp en annan pro­gram­vara som håller ord­ning på alla per­soner. Jag kom­mer att ha båda igång så länge det fungerar.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Upp­da­teringar

2016-​11-​12

Nya grenar efter Bernt Suhr och en stor gren i Una-​Hans-​släkten är tillagd.

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida

Dagens datum förr

Idag för -

374 år sedan

Friederich Suhr
född: 20 Okt 1644

329 år sedan

Anders Pers­son
född: 20 Okt 1689

233 år sedan

Lund Ker­stin Matts­dot­ter
född: 20 Okt 1785

226 år sedan

Gustaf Erik Orre
född: 20 Okt 1792

164 år sedan

Kata­rina Karls­dot­ter
död: 20 Okt 1854

163 år sedan

Malv­ina Char­lotta Ander­s­son Andrén
född: 20 Okt 1855

147 år sedan

Carl Erik Carls­son
född: 20 Okt 1871

146 år sedan

Sven August Gummes­son
född: 20 Okt 1872

134 år sedan

Anna Ers­dot­ter
född: 20 Okt 1884

L. Marie Suhr
död: 20 Okt 1884

131 år sedan

Carl Johan Pet­ters­son
död: 20 Okt 1887

101 år sedan

Karl Oskar Ander­s­son
död: 20 Okt 1917

84 år sedan

Erik Emanuel Hall­berg + Aina Maria Elis­a­bet Öst­mark
bröl­lop: 20 Okt 1934

48 år sedan

Bengt Norén
död: 20 Okt 1970

9 år sedan

Rolf Inge­bert Valentin Ols­son
död: 20 Okt 2009