Suhr och Carlsbergs bryggeri

Följande text från Suhrske stiftelsens årsböcker.

Handelshusets relationer til bryggeriet Carlsberg og familien Jacobsen
 
Herom fortæller professor Glamann i sin bog "Bryggeren". Bryggeriet havde jo sin oprindelse i det bryggeri J.C. Jacobsens far Chresten drev få minutters gang fra den Suhrske gård, nemlig i Brolæggerstræde nr. 5 og med lagerkældre i Hahns bastion i fæstningsvolden omkring København. J.C. Jacobsen søgte udvidelsesmuligheder og ikke mindst et sted, hvor der var rigelig tilførsel af rent vand og fandt det i Valby ved køb i 1846 af en parcel af Bjerregårdens jorde. Hos handelshuset J.P. Suhr & Søn skriver Glamann "optog han et lån på 45.000 rdl. Dette handelshus, som dominerede jern- og kulhandelen, spillede også en vigtig rolle i forretningslivets penge- og kreditomsætning. Det var før bankernes æra. Huset havde forbindelse med de førende bankierfirmaer i Hamburg og i London. J.P. Suhr & Søn investerede iøvrigt også selv i industri, bl.a. i valseværket i Frederiksværk"

Også ved andre lejligheder har familierne haft forretning sammen, f.eks. i 1868, hvor det nu er O.B. Suhr, der er inde i billedet. I hvert fald skriver Glamann, at Jacobsen i dette år, hvor han har store planer og hvor det gælder om at satse på øl til eksport "mobiliserede sine engelske forbindelser hjemme og ude: Melchior, Adler, Suhr, Burmeister, Pontoppidan, Westenholz og gamle Aird i London". Den sidste den skotske entreprenør, der også kom til at lede anlægget af Aswan dæmningen i Egypten.
 
Også til handelshusets sidste seniorchef, etatsråd S.V. Isberg, som fru Ida Marie Suhr ved O.B. Suhrs død optog som kompagnon i handelshuset J.P. Suhr og Søn, har der været relationer. I hvert tilfælde deltog den gamle brygger i den festmiddag, hvormed Isberg fejredes i anledning af 50 års dagen for hans ansættelse i det Suhrske hus, jfr. årsberetning 1986/87 p.21.
 
Men berøringsfladerne har også ligget på andre områder. O.B. Suhr var jo som ovenfor nævnt medlem af komiteen for Danmarks deltagelse i verdensudstillingerne i Paris 1867 og i Wien 1873. Denne virksomhed må, som Marie-Louise Jørgensen (K 129) har påpeget sikkert ses i sammenhæng med hans interesse for kunsthåndværk og kunstindustri. Året efter Frederiksborg Slots brand i 1859 stiftedes det såkaldte Frederiksborg - eller Kunstflidslotteri. Man tænkte sig, at lotteriet samtidig med at bomme kunstfliden kunne give et overskud til gavn for genopførelsen af slottet. Bestyrelsen talte foruden Suhr kunstnere som maleren Heinrich Hansen og Daniel Monies, arkitekterne J.D. Herholdt, Ferdinand Meldahl, kunstdrejer Schwartz og forfatteren, embedsmanden J.P. Trap.
 
Her mødtes interesserne med kaptajn Jacobsen, som netop var primus motor i opbygningen af Frederiksborg Slot og anlæggelsen af samlingen der. Og de to herrer har da også siddet sammen i en række komiteer og udvalg, der har bidraget til fremme af dansk kultur og kunst, herunder Københavns forskønnelse. Der tænkes her på Ørstedsparken med A.S. Ørsteds statue, Skovshoved havn og kirken i Ordrup m.v. Som Jacobsen gik Suhr ind for det, han med historikeren C. Nyrups ord følte var "skjønt og godt og var sig de moralske forpligtelser bevidst som rigdommen pålægger sine besiddere". Han supplerer her omend i mindre målestok Jacobsen, der i et brev 1868 til sønnen Carl sender nyheden om, at Den kgl. Porcelainsfabrik var blevet købt af et konsortium af Suhr, Holmblad og et par andre rigmænd i den hensigt at opretholde fabrikkens kunstneriske tradition. Havde han ikke selv - forsikrede han Carl - været ramt af en brandkatastrofe året før, ville også han have været med til at løse denne opgave, "men jeg er nu dobbelt glad over, at sligt kan komme i stand uden mig. Hidtil har jeg i den retning omtrent stået ganske ene".
 
Tilbage - og ikke mindst - står endnu en berøringsflade eller fælles interesse, som O.B. Suhrs onkel testator etatsråd Johannes Theodor Suhr havde med bryggeren. Nemlig deres forhold til den store skuespillerinde Johanne Louise HeIberg. Theodor Suhrs omsorg og store godgørenhed overfor familien Heiberg har været omtalt adskillige gange i de gule hæfter. Mindre kendt i slægten er formentlig, at brygger Jacobsen nogle år efter Suhrs død overtog rollen som fruens godgører. Som Suhr beundrede Jacobsen den store diva grænseløst. Glamann skriver i sin bog om Jacobsens relationer til de mange kunstnere han kendte og støttede, at der blandt dem var en person helt uden for nummer, et menneske som han rent ud sagt overøste med gavmildhed og hvis bekendtskab han som Suhr var stolt over og værdsatte over alt andet. Han havde et portræt af vedkommende stående på sit skrivebord. Det var Johanne Louise Heiberg. Som Suhr overøste han den store skuespillerinde med gaver. "Han bekostede fruens store rekreationsrejse til Schweiz og Italien, hvor også hendes døtre var med, hjalp hende med en ny bopæl, da hun måtte afhænde sin store villa i Rosenvænget, støttede hende med husleje. Og fru Heiberg tog imod ikke fri for at være beregnende." Om alt dette og om fru Heibergs store tiltrækning på tidens førende mandlige personligheder kan man læse i professor Glamanns bog og ikke mindst i Bodil Wambergs bog fra 1986, som blev omtalt i Boghjørnet i familiearkivets beretning 1988/89, p. 13 ff.

På dagens datum

Födda

Anna Olsdotter
1774-04-13
Ålder idag 250

Gabriel Kjellander
1779-04-13
Ålder idag 245

Stina Jonsdotter
1780-04-13
Ålder idag 244

Clara Vilhelmine Christensen
1835-04-13
Ålder idag 189

Carl Gustaf Hammarström
1837-04-13
Ålder idag 187

Poul la Cour
1846-04-13
Ålder idag 178

Catharina Jannetje ten Cate
1852-04-13
Ålder idag 172

Johannes Theodor Suhr
1862-04-13
Ålder idag 162

Lars Linde
1863-04-13
Ålder idag 161

Axel Borch
1872-04-13
Ålder idag 152

Hedvig Sjögren
1875-04-13
Ålder idag 149

Poul Faurschou Dornonville de la Cour
1879-04-13
Ålder idag 145

Carl Gunnar Aspelin
1879-04-13
Ålder idag 145

Myrtle May Sheldon
1880-04-13
Ålder idag 144

Gustav Fredrik Mattsson
1880-04-13
Ålder idag 144

Maria Matsson
1883-04-13
Ålder idag 141

Carl Axel von Heine
1886-04-13
Ålder idag 138

Ester Kristina Eurenius
1888-04-13
Ålder idag 136

Karl Herman Gustafsson
1897-04-13
Ålder idag 127

Syster Nanny Svensson
1898-04-13
Ålder idag 126

Florence Anne Gwendoline (Gwen) Morum
1899-04-13
Ålder idag 125

Nils Olof Wallram
1900-04-13
Ålder idag 124

Elin Mathilda Gullbrand
1900-04-13
Ålder idag 124

Sven Arne Gösta Lokrantz
1902-04-13
Ålder idag 122

Karl Artur Lejon
1905-04-13
Ålder idag 119

Karin Anna Johanna Nilsson
1912-04-13
Ålder idag 112

Nils Denver Weibull
1915-04-13
Ålder idag 109

Margrethe Cecillie Barchalia
1916-04-13
Ålder idag 108

Gerd Sigrid Bergbom
1916-04-13
Ålder idag 108

Anna Vipp
1917-04-13
Ålder idag 107

Vera Ingeborg Karlsson
1921-04-13
Ålder idag 103

Carl-Otto Ernst Bergström
1923-04-13
Ålder idag 101

Sven Ebbe Wennryd
1925-04-13
Ålder idag 99

John Spencer-Churchill
1926-04-13
Ålder idag 98

Rolf Ingebert Valentin Olsson
1943-04-13
Ålder idag 81


Döda

Else Margrethe Høffer
1807-04-13

Katarina Persdotter
1828-04-13

Eric Gabriel Henschen
1834-04-13

Pehr Larsson-Söderberg
1835-04-13

Bernhard Jacob Severin Suur
1850-04-13

Robert Ferdinand Viggo Edsberg
1870-04-13

Georg Anton Krohg
1873-04-13

Bengt Peder Arvidsson Hammarskjöld
1890-04-13

Theodor Suhr Bang
1896-04-13

Carolina Mathilda Nytzell
1903-04-13

Brita Maria Reuter
1903-04-13

Olga Elisabet Ljung
1904-04-13

Alma Victoria Svensson
1907-04-13

Per Victor Pehrson
1912-04-13

Wenzel Laurentius Dinesen
1916-04-13

Francis Herman Lucas
1920-04-13

Frans Ludvig Hurtig
1922-04-13

Helene Caroline Sophie Peterson
1929-04-13

Oskar David Viman
1930-04-13

Karl Vilhelm Hansson
1930-04-13

Cajsa Lisa Wallin
1931-04-13

Gusfaf Emil Smitterberg
1942-04-13

Martha Nilsson
1946-04-13

Ellen Møller
1965-04-13

Bengt Johan Teodor Jansson
1967-04-13

Bror Herbert Ståhl
1968-04-13

Ragnar Örn
1970-04-13

Barbara Boddy
1981-04-13

Olga Viktoria Lundstedt
1987-04-13

Jørgen Jacob Scheel af Estrup
1989-04-13

Erik Olof Nils Nordström
2013-04-13