Suhr och Carlsbergs bryggeri

Följande text från Suhrske stiftelsens årsböcker.

Handelshusets relationer til bryggeriet Carlsberg og familien Jacobsen
 
Herom fortæller professor Glamann i sin bog "Bryggeren". Bryggeriet havde jo sin oprindelse i det bryggeri J.C. Jacobsens far Chresten drev få minutters gang fra den Suhrske gård, nemlig i Brolæggerstræde nr. 5 og med lagerkældre i Hahns bastion i fæstningsvolden omkring København. J.C. Jacobsen søgte udvidelsesmuligheder og ikke mindst et sted, hvor der var rigelig tilførsel af rent vand og fandt det i Valby ved køb i 1846 af en parcel af Bjerregårdens jorde. Hos handelshuset J.P. Suhr & Søn skriver Glamann "optog han et lån på 45.000 rdl. Dette handelshus, som dominerede jern- og kulhandelen, spillede også en vigtig rolle i forretningslivets penge- og kreditomsætning. Det var før bankernes æra. Huset havde forbindelse med de førende bankierfirmaer i Hamburg og i London. J.P. Suhr & Søn investerede iøvrigt også selv i industri, bl.a. i valseværket i Frederiksværk"

Også ved andre lejligheder har familierne haft forretning sammen, f.eks. i 1868, hvor det nu er O.B. Suhr, der er inde i billedet. I hvert fald skriver Glamann, at Jacobsen i dette år, hvor han har store planer og hvor det gælder om at satse på øl til eksport "mobiliserede sine engelske forbindelser hjemme og ude: Melchior, Adler, Suhr, Burmeister, Pontoppidan, Westenholz og gamle Aird i London". Den sidste den skotske entreprenør, der også kom til at lede anlægget af Aswan dæmningen i Egypten.
 
Også til handelshusets sidste seniorchef, etatsråd S.V. Isberg, som fru Ida Marie Suhr ved O.B. Suhrs død optog som kompagnon i handelshuset J.P. Suhr og Søn, har der været relationer. I hvert tilfælde deltog den gamle brygger i den festmiddag, hvormed Isberg fejredes i anledning af 50 års dagen for hans ansættelse i det Suhrske hus, jfr. årsberetning 1986/87 p.21.
 
Men berøringsfladerne har også ligget på andre områder. O.B. Suhr var jo som ovenfor nævnt medlem af komiteen for Danmarks deltagelse i verdensudstillingerne i Paris 1867 og i Wien 1873. Denne virksomhed må, som Marie-Louise Jørgensen (K 129) har påpeget sikkert ses i sammenhæng med hans interesse for kunsthåndværk og kunstindustri. Året efter Frederiksborg Slots brand i 1859 stiftedes det såkaldte Frederiksborg - eller Kunstflidslotteri. Man tænkte sig, at lotteriet samtidig med at bomme kunstfliden kunne give et overskud til gavn for genopførelsen af slottet. Bestyrelsen talte foruden Suhr kunstnere som maleren Heinrich Hansen og Daniel Monies, arkitekterne J.D. Herholdt, Ferdinand Meldahl, kunstdrejer Schwartz og forfatteren, embedsmanden J.P. Trap.
 
Her mødtes interesserne med kaptajn Jacobsen, som netop var primus motor i opbygningen af Frederiksborg Slot og anlæggelsen af samlingen der. Og de to herrer har da også siddet sammen i en række komiteer og udvalg, der har bidraget til fremme af dansk kultur og kunst, herunder Københavns forskønnelse. Der tænkes her på Ørstedsparken med A.S. Ørsteds statue, Skovshoved havn og kirken i Ordrup m.v. Som Jacobsen gik Suhr ind for det, han med historikeren C. Nyrups ord følte var "skjønt og godt og var sig de moralske forpligtelser bevidst som rigdommen pålægger sine besiddere". Han supplerer her omend i mindre målestok Jacobsen, der i et brev 1868 til sønnen Carl sender nyheden om, at Den kgl. Porcelainsfabrik var blevet købt af et konsortium af Suhr, Holmblad og et par andre rigmænd i den hensigt at opretholde fabrikkens kunstneriske tradition. Havde han ikke selv - forsikrede han Carl - været ramt af en brandkatastrofe året før, ville også han have været med til at løse denne opgave, "men jeg er nu dobbelt glad over, at sligt kan komme i stand uden mig. Hidtil har jeg i den retning omtrent stået ganske ene".
 
Tilbage - og ikke mindst - står endnu en berøringsflade eller fælles interesse, som O.B. Suhrs onkel testator etatsråd Johannes Theodor Suhr havde med bryggeren. Nemlig deres forhold til den store skuespillerinde Johanne Louise HeIberg. Theodor Suhrs omsorg og store godgørenhed overfor familien Heiberg har været omtalt adskillige gange i de gule hæfter. Mindre kendt i slægten er formentlig, at brygger Jacobsen nogle år efter Suhrs død overtog rollen som fruens godgører. Som Suhr beundrede Jacobsen den store diva grænseløst. Glamann skriver i sin bog om Jacobsens relationer til de mange kunstnere han kendte og støttede, at der blandt dem var en person helt uden for nummer, et menneske som han rent ud sagt overøste med gavmildhed og hvis bekendtskab han som Suhr var stolt over og værdsatte over alt andet. Han havde et portræt af vedkommende stående på sit skrivebord. Det var Johanne Louise Heiberg. Som Suhr overøste han den store skuespillerinde med gaver. "Han bekostede fruens store rekreationsrejse til Schweiz og Italien, hvor også hendes døtre var med, hjalp hende med en ny bopæl, da hun måtte afhænde sin store villa i Rosenvænget, støttede hende med husleje. Og fru Heiberg tog imod ikke fri for at være beregnende." Om alt dette og om fru Heibergs store tiltrækning på tidens førende mandlige personligheder kan man læse i professor Glamanns bog og ikke mindst i Bodil Wambergs bog fra 1986, som blev omtalt i Boghjørnet i familiearkivets beretning 1988/89, p. 13 ff.

På dagens datum

Födda

Casimir I
1016-07-25
Ålder idag 1008

Fredrik Jansson
1771-07-25
Ålder idag 253

Mattis Åkesson
1802-07-25
Ålder idag 222

Mårten Nilsson
1807-07-25
Ålder idag 217

Nils Nilsson
1811-07-25
Ålder idag 213

Pehr Persson
1818-07-25
Ålder idag 206

Jon Andersson
1825-07-25
Ålder idag 199

Hanna Svensdotter
1835-07-25
Ålder idag 189

Anders Johan Andersson
1844-07-25
Ålder idag 180

Amanda Maria Eugenia Pettersson
1849-07-25
Ålder idag 175

Olof Nilsson
1852-07-25
Ålder idag 172

Ernst Julius Weber
1864-07-25
Ålder idag 160

Constantia Charlotte Kleijn van Brandes
1867-07-25
Ålder idag 157

Anna Lovisa Elisabet Tersmeden
1873-07-25
Ålder idag 151

Poul Dornonville de la Cour
1876-07-25
Ålder idag 148

Christian Emil Suhr-Hansen
1877-07-25
Ålder idag 147

Gesar Anders Andersson
1877-07-25
Ålder idag 147

Carl Edvin Carlsson
1879-07-25
Ålder idag 145

Carl Josef Hägg
1879-07-25
Ålder idag 145

Carl Jacob Nils Tersmeden
1880-07-25
Ålder idag 144

Alma Charlotta Jansson
1881-07-25
Ålder idag 143

Marie Ulrich
1882-07-25
Ålder idag 142

Margrethe la Cour
1884-07-25
Ålder idag 140

Karl Arvid Andersson
1886-07-25
Ålder idag 138

Victor Rose Innes Suhr
1891-07-25
Ålder idag 133

Erik Gunnar Lundberg
1891-07-25
Ålder idag 133

Oscar Emhold Valdemar Svensson
1893-07-25
Ålder idag 131

Harald Lundin
1893-07-25
Ålder idag 131

Osvald Gustaf Gustafsson
1894-07-25
Ålder idag 130

Rut Amalia Gustava Vikström
1895-07-25
Ålder idag 129

Karine Lucie Brønnum Scavenius
1909-07-25
Ålder idag 115

Emil Sjöström
1915-07-25
Ålder idag 109

Bo Fredrik Stenström
1918-07-25
Ålder idag 106

Mogens Bech Meincke
1919-07-25
Ålder idag 105

Niels Torben Agersnap
1922-07-25
Ålder idag 102

Hans Jes Fredrik Suhr-Jessen
1925-07-25
Ålder idag 99

Jens Holbek
1928-07-25
Ålder idag 96


Döda

Jonas Jonsson
1786-07-25

Johan Hindrich Widing
1838-07-25

Johannes Frederik Ludvig Mathiesen
1850-07-25

Hans Hansson
1853-07-25

Sven Andersson
1858-07-25

Anders Christoffer Pettersson
1863-07-25

Olof Wilhelm Dahlberg
1870-07-25

Carl Olof Olsson
1873-07-25

Otto Alexander Pettersson
1874-07-25

Anders Larsson
1875-07-25

Sven Petersson
1882-07-25

Anne Christine Scavenius
1882-07-25

August Sandberg (Andersson)
1886-07-25

Johan Gahne
1891-07-25

August Svensson
1900-07-25

Sarah Holst
1905-07-25

Ida Sophie Wøldike
1914-07-25

Oline Ildefonse Suhr
1919-07-25

Svea Hulda Amalia Larsson
1921-07-25

Alfrida Albertina Hurtig
1923-07-25

Anna Catharina Bech-Jürgensen
1928-07-25

Hertha Johanne Rehling-Qvistgaard
1935-07-25

Edele Christine Bentzon
1939-07-25

Ernst Hampus Nilsson
1953-07-25

Ester Henriette Suhr
1969-07-25

Lars Niklas Svante Larsson
1974-07-25

Märtha Palm
1974-07-25

Erik Suhr
1985-07-25

Stig Hugo Theodor Elmlund
1986-07-25

Julius Herman Sundin
1989-07-25

Svea Dagmar Palm
1989-07-25

Anna Lisa Suhr Sundgren
1998-07-25

Ernst Petrus Åslund
2000-07-25